• industria=
  Cresterea competitivitatii economice
  prin calificarea si recalificarea persoanelorangajate din industria lemnului
 • industria lemnului
  O sansa pentru dezvoltarea carierei
  pentru femeile din domeniul sanitar
 • proiect cri
  O sansa pentru viitor!
  Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar
 • proiect cri
  Program transnational
  de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa
 • proiect cri
  Cresterea competitivitatii economice
  prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar
 • proiect cri
  Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii
  personalului din sectorul sanatatii
 • proiect cri
  Cresterea nivelului de calificare
  a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala
 • proiect cri
  Dialogul social
  catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune
 • proiect cri
  Programe de orientare si consiliere
  profesionale si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului
 • proiect cri
  Dezvoltarea si consolidarea
  initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului
 • proiect cri
  Calificarea si orientarea
  profesionala a angajatilor din industria carnii
 • proiect cri
  Calificarea si orientarea
  profesionala a angajatilor din industria panificatiei
 • proiect cri
  Dezvoltarea competentelor manageriale
  si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarea oportunitatilor de afaceri
 • proiect cri
  E-NURSING
  Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali in contextul informatizarii sistemului sanitar
 • industria lemnului
  Programe de consiliere
  profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti-Ilfov si SudMuntenia
 • Proiectul PRESMED
  – PRactica Europeana pentru Studentii la MEDicina
 • Proiectul PRESIDENT
  – PRactica Europeana pentru Studentii in medicina DENTara

Centrul Român de Inițiative

Centrul Român de Inițiative (CRI) reprezintă o organizație non-guvernamentală specializată în formarea profesională și în desfășurarea de campanii de informare, cu experiență bogată atât în domeniul consultanței în proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cât și în implementarea acestora.

Scopul nostru este de a elabora și promova acțiuni orientate către dezvoltarea comunitară din punct de vedere socio-economic. Avem experiență relevantă în derularea de programe de dezvoltare a resurselor umane care urmăresc: identificarea nevoilor locale şi regionale, actuale şi viitoare, de instruire şi formare profesională, a deficitului de abilităţi cerute pe piaţa muncii, dezvoltarea unui sistem de evaluare a potenţialului personal şi urmărirea dezvoltării profesionale.

Fonduri Europene