Archive for November, 2011

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Written by cri. Posted in Anunturi

 

semnatura compusa

 

ASOCIAȚIA CENTRUL ROMÂN DE INIȚIATIVE

 

 

Nr. 2/18.11.2011

 

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare și producția acestora în cadrul implementării Proiectului “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, conform contract POSDRU/81/3.2/S/57946

 

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro: 18 noiembrie 2011.

 

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan DARABAN, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale publicitare  COD CPV 79970000-4, 22462000-6, prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata: cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia este partener cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicale din Romania, beneficiara contractului de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2.”Formare și sprijin pentru intreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”, conform contractului POSDRU/81/3.2/S/57946.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact: Dl. Razvan DARABAN. Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul de implementare a activitatilor aferent CRI din Bucuresti, Str. Ceasornicului, nr.8 Sector 1 cod postal 014112.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia

”Centrul Roman de Initiative”  la sediul indicat mai sus.

 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 24 noiembrie 2011, ora 11.00.

 

Termenul de valabilitate a ofertei: 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

  • Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, dupa livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

 

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

 

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

 

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

 

Departajarea ofertelor se va face in functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

 

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, in Bucuresti, Sector 1, str Ceasornicului nr. 8; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu, caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

 

Caracteristi, cantitati :

 

Nr. crt Descriere produse UM Cantitate
1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare. Buc

4.000

2 Afise A2,  594 mm x 420 mm, policromie fata,  165 -180 g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK, taiere la finit, ambalare Buc

200

3 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare, formare, amabalare Buc

3.500

4 Block-notes A5, 1 coperta, 100  file identice personalizate, format deschis 148 x 210 mm, hartie offset  80 g/mp, culori CMYK, taiere la finit, multiplicare file, brosare cu termoclei Buc

3.500

5 Roll-up print inclus, policromie 80 cm X 200 cm, poliplan , culori CMYK, sistem aluminiu, geanta ambalaj material textil. Buc.

10

6 Banner 4 m x 1 m, poliplan, culori CMYK Buc.

10

7
  • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

 

pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

 

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

 

La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/81/3.2/S/57946.

 

  • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.
  • Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.
  • Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
  • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promotionale si productia acestora.
  • Conditii de receptie : la livrare, loco achizitor.
  • Conditii de livrare : DDP beneficiar.
  • Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata.

 

 

 

Presedinte Asociatia ”Centrul Roman de Initiative” CRI,

Razvan DARABAN

 

_______________________________________________________________________________

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Titlul proiectului: “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946

 

 

Download anunt in format WORD