Archive for December, 2011

INVITATIE DE PARTICIPARE – la procedura de achizitie de materiale promotionale/publicitare

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

posdru

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, CIF 24912233,  tel 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata legal prin Presedinte, Dl Dr ec. Razvan DARABAN, beneficiara a contractului de finantare pentru implementarea Proiectului cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 cu titlul “O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/50247, avand ca autoritate de management MMFPS – AMPOSDRU si autoritate de implementare OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.

 

Va invita sa participati la procedura de prospectare de piata prin solicitarea de oferte de pret pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale promotionale/publicitare, cod CPV 22462000-6.

 

In acest sens, va rugam sa prezentati oferta dvs de pret pentru realizarea obiectului contractului, pana la data de 21.12.2011, ora 9.00.

 

Procedura selectata : cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte, conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanta.

 

Download Anunt Complet – Format Word

Anunt privind achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea procedurii de prospectare a pietei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie necesare ca suport logistic pentru implementarea Proiectului POSDRU 2007-2013 cu titlul “O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/50247

 

 

Download Anunt Integral