Archive for September, 2012

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Written by cri. Posted in Anunturi

 

Nr. 412 din 19.09.2012

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576 „Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar”. Data publicarii anuntului in Curierul National: 20.09.2012 si 21.09.2012. Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6. Obiectul contractului consta in:

 

-          SERVICII DE CREATIE, PRODUCTIE SI DIFUZARE SPOT RADIO – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 60 de difuzari

-          SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE – 2.000.000 de afisari bannere online si 6 aparitii articole de presa online

-          SERVICII DE PUBLICITATE IN PRESA SCRISA -  4 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

-          MONITORIZARE SI EVALUARE POST-CAMPANIE.

 

Federatia Sanitas din Romania este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/ cu titlul „Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

 

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

 

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus.

 

Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  02.10.2012, ora 17.00.