Archive for November, 2012

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Written by cri. Posted in Anunturi

 

 

 

 

Nr.  467 din 21.11.2012

 

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

 

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540 „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”.

Data publicarii anuntului in cotidianul Curierul National: 23.11.2012 si 26.11.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

  • Servicii de creatie, productie si difuzare spot TV- 1 spot TV, durata minima 20 secunde, minimum 80 de difuzari
  • Servicii de publicitate online - 1 banner online cu minimum 2.000.000 de afisari si 6 articole de presa online
  • Servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un ziar cu aparitie cotidiana
  • Monitorizare si evaluare post-campanie

Federatia Sanitas din Romania este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/81/3.2./S/53540 pentru implementarea proiectului cu titlul „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  07.12.2012, ora 12.00.

Asociatia “Centrul Roman de Initiative”

Presedinte Răzvan DARABAN