Archive for December, 2012

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304 „Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”.

Data publicarii anuntului in Curierul National 13.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de publicitate si promovare.

Obiectul contractului consta in: servicii de publicitate si promovare.

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România – Frătia, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu Asociatia “Centrul Român de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304  pentru implementarea proiectului cu titlul „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  24.12.2012, ora 12.00.

_________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Titlul proiectului: “Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi, Uncategorized

 

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3 /S/50247 „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National : 11.12.2012 si 12.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala, cod CAEN 8559

Obiectul contractului consta in:

  • curs de calificare profesionala in meseria operator introducere, validare si prelucrare date – 20 de persoane
  • cursuri de perfectionare pentru dobandirea de competente profesionale in ocupatia competente antreprenoriale – 300 de persoane

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/97/6.3/S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.12.2012, ora 12.00.

——

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!                            
 Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247
 Titlul proiectului:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”