Archive for February, 2013

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT ALTE MATERIALE CONSUMABILE (PRODUSE BIROTICA) IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.11.2013

Valoarea estimată: 62.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 11.02.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  11.02.2013, ora 16.30

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative”  din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. FORMULARE_1

3. FORMULARE_2