Archive for March, 2013

Anunț privind procedura de achiziție directă având ca obiect produse birotică în cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  “Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!”

 

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 21.370 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 25.03.2013, ora 11.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor:  25.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. Formular 7

3. Formulare 1

4. Formulare 79500

 

 

 

 

 

 

 

Anunt privind achizitia directa având ca obiect produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 43.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 22.03.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentatie de participare

2. Formular 1

3. Formular 7

4. Formulare 79706