Archive for April, 2013

Anunt privind procedura de achizitie directa având ca obiect servicii de editare si productie materiale promotionale in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

Written by cri. Posted in Anunturi

 

 

 

Denumire proiect:  „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”

Denumire contract : servicii de editare si productie materiale promotionale  in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   servicii de editare si productie materiale promotionale

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 12.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 23.04.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 23.04.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/.

 

Descarcati documentatia

1. Invitatie de participare

2. Documentatie ofertanti