Archive for August, 2013

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Data publicarii anuntului in Curierul National: 19.08.2013

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel.

Obiectul contractului consta in: servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel, cod CPV 55120000-7, dupa cum urmeaza: servicii hoteliere-cazare cu mic dejun- 17 camere single X 2 nopti; servicii restaurant -pranz, 37 persoane X 2 ; servicii restaurant cina, 17 persoane X 2; sala de conferinta echipata cu capacitate minima de 40 de persoane; coffee break – 37 persoane X 3. Serviciiile se vor presta in urmatoarele localitati: Galati, Brasov, Pitesti, Craiova.

Asociatia “Centrul Român de Initiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniasi si cu Societatea de Analize Feministe ANA, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; valoarea estimata a contractului este de 93.960 lei fara TVA; durata contractului este pana la 30.11.2013 .

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numarul de telefon:  031 43 70 584 sau prin fax la nr: 031 43 80 292.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  26.08.2013, ora 12.00.

DESCARCATI DOCUMENTATIA ACHIZITIEI:

1. Caiet de sarcini

2. Formulare

3. Proiect de contract

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect: „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”

Denumire contract: servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului: servicii publicitate online ( 2.000.000 bannere si 3 advertoriale), caravana informare si distributie materiale promotuinale, realizare materiale promotionale, conferinta de presa, servicii monitorizare post-campanie.

Locul de desfasurare: Bucuresti si 10 locatii din tara.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.10.2013

Valoarea estimată: 400.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 16.08.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  16.08.2013, ora 14.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

1. Documentatie

2. Formulare

3. Proiect de contract