Archive for September, 2013

ANUNT DE PARTICIPARE LA procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

ANUNT DE PARTICIPARE

Procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

 Denumire proiect:  „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Denumire contract : servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

  • servicii de creatie, productie si difuzare spot TV – 1 spot TV, durata minima 20 secunde, minimum 60 de difuzari
  • servicii de publicitate online – 1 banner online cu minimum 500.000 de afisari si 4 articole de presa online
  • servicii de publicitate in presa scrisa -  4 articole publicate intr-un ziar cu aparitie cotidiana
  • materiale promotionale conform caiet de sarcini
  • serviciile de evaluare post-campanie

 

Locul de desfasurare: mass-media, on-line.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.12.2013

Valoarea estimată: 450.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 04.10.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  04.10.2013, ora 13.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

DOCUMENTELE ACHIZITIEI:

1. DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

2. FORMULARE

3. PROIECT CONTRACT

4. MANDAT TV

5. DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE