Author Archive

Cursuri de calificare pentru angajatii din industria carnii

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Bucuresti, 03.02.2011 – Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara si Dynamic Human Resources Grup, implementeaza proiectul strategic cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeste in oameni!, intitulat ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria carnii”.

In luna ianuarie 2011 au fost demarate primele cursuri de calificare in meseriile : carmangier, cod 7411.1.1 nivel 1 de calificare si transator carne, cod 7411.1.4, nivel 1 de calificare, organizate in mai multe regiuni de dezvoltare ale tarii.

In urma absolvirii cursurilor de calificare, participantii vor obtine certificate de calificare recunoscute la nivel national, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii. Se va acorda si un numar limitat de subventii absolventilor de cursuri, dupa obtinerea certificatului de calificare.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria carnii, prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Pentru informatii privind proiectul contactati:

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, sector 3, Bucuresti, persoană de contact dna. Anca Apalaghiei – Manager de proiect, e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro , www.ccib.ro ,

Centrul Român de Initiative, e-mail: contact@ascri.ro , www.ascri.ro.

Pentru mai multe informatii privind Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 accesati site-ul www.fseromania.ro

____________________________________________________________________________

Contract POSDRU/80/2.3/S/50423 „Calificarea și orientarea profesională a angajaților din industria cărnii”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”

Comunicat de presă – 1 februarie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Bucuresti 01.02.2011

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunta inceperea programelor de orientare si consiliere in cadrul proiectului strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

Inceperea programelor de orientare si consiliere s-au realizat incepand cu luna ianuarie 2011 si se vor desfasura pe parcursul perioadei de implementare pana in luna L22. Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare.

Proiectul „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presă – 01.02.2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Comunicat de presă

 

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

București 01.02.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe ANA anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Proiectul a început la 1 decembrie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 30 noiembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la constituirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive pentru femeile din sistemul sanitar.

Proiectul se adresează unui număr de 880 de persoane, din care 700 de femei angajate în cadrul instituţiilor din sistemul sanitar, 80 de manageri şi personal ai autorităţilor publice centrale şi locale şi 100 de persoane reprezentanţi ai partenerilor sociali (organizaţii sindicale şi patronale) şi ai organizaţiilor societăţii civile.

Proiectul promoveză principiul egalităţii de şanse şi de gen prin activităţi adresate autorităţilor publice centrale şi locale şi partenerilor sociali implicaţi în procesul de descentralizare a sistemului sanitar, pregătirea unui ghid pentru constituirea unei reţele profesionale şi interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, organizarea şi desfăşurarea unei campanii de informare care va pune accent atât pe atragerea femeilor în vederea ocupării lor în unităţile din sistemul sanitar, cât şi pe dezvoltarea carierei şi promovarea acestora în funcţii de conducere.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Irina Rusu – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, sediul de implementare: str. Ceasornicului, nr. 8, sector 1, Bucureşti;

telefon 021/310.08.90, fax: 021/3130966, e-mail: contact@ascri.ro, web: www.ascri.ro.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

__________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!
Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 /S/ 50247
Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Comunicat de presă – 3 decembrie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Sovata 03.12.2010

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunta deschiderea proiectului strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

Deschiderea proiectului va avea loc in data de 03.12.2010 si urmareste informarea, constientizarea si mediatizarea beneficiilor formarii profesionale continue pentru angajatii din industria lemnului.

Proiectul „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

_________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presă – 03.12.2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

03.12.2010

Asociația “Centrul Român de Inițiative” implementeaza proiectului strategic cu finantare europeană nerambursabilă „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”.

Proiectul „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului” este implementat de către Asociația “Centrul Român de Inițiative” în parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW (Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei, în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Un element de promovare al proiectului il constituie prezentarea acestuia in data de 03.12.2010 la Sovata, locatie aleasa strategic deoarece in zona se gasesc numeroase firme ce activeaza in industria lemnului.

Prezentare proiectului urmareste informarea, constientizarea si mediatizarea beneficiilor formarii profesionale continue pentru angajatii din industria lemnului.

Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 1000 de angajati din industria lemnului (din care 500 femei). Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare.

Dintre cei 1000 de angajati, 360 (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Georgeta Ghiu – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Str. Ceasornicului nr.8, sector 1, București, telefon 021/310.08.90, fax: 021.313.09.66, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

__________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 50251

Titlul proiectului: „Creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”

Comunicat de presă – 3 decembrie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Comunicat de presă

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – Seminar național în Sovata

Sovata 03.12.2010

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunta desfasurarea seminariului national privind identificarea celor mai bune prectici si metode de actiune pentru cresterea nivelului de implicare al partenerilor sociali in cadrul dialogului social din cadrul proiectului strategic cu finantare europeana nerambursabila ”Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali in cadrul dialogului social”.

Proiectul „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” este implementat de catre Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului in parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn(European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei in perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2013 si este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane care participă la seminariile tematice organizate la nivel national, din care: 500 persoane al personalului partenerilor sociali (selectate de la 42 de parteneri sociali din toate regiunile de dezvoltare ale țarii), 50 persoane a asociațiilor profesionale și 50 de persoane a personalului membrilor comitetelor sectoriale. Aceștia vor fi selectați din toate regiunile de dezvoltare ale țării.

În data de 03.12.2010, are loc în localitatea Sovata, primul seminariu cu tema „Seminariul național privind identificarea celor mai bune practici și metode de acțiune pentru creșterea nivelului de implicare al partenerilor sociali în cadrul dialogului social” la care participa 200 de persoane pentru identificarea celor mai bune practici și metode de acțiune pentru creșterea nivelului de implicare al partenerilor sociali.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 50253

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia  de
servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora
în cadrul implementării  “Dialogul social  – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”,
conform contract POSDRU/93/3.3/S/60304

Anunt%20achizitie%20servicii%20tiparire%20materiale%20promotionale%20Fratia%206030.pdf

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea grafica de materiale publicitare si productia acestora pentru implementarea Proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576 cu titlul « Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar »

 

Download anunt – format PDF