Author Archive

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare POSDRU/90/2.1/S/61519

Written by cri. Posted in Uncategorized

 

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519 „Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”.

Data publicarii anuntului: 22.08.2012

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, adresa web : http://ascri.ro, reprezentata prin Razvan DARABAN si avand ca locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, Sector 1, Bucuresti anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

-  servicii de creatie, productie si difuzare spot radio – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 30 de difuzari

-  servicii de publicitate online – 800.000 de afisari bannere online si 3 aparitii articole de presa online

-  servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

-  monitorizare si evaluare post-campanie

Asociatia „Centrul Roman de Initiative” este partener in implementarea proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519 cu titlul „Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”, al carui beneficiar este Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia „Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: cons. jur. Gabriela DIACONU – email: av.gabriela@yahoo.com, mobil: 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  03.09.2012, ora 10.00.

Acest anunt apare si in editiile print ale cotidianului „Curierul National” din datele de 22.08.2012 respectiv 23.08.2012. 

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare POSDRU/80/2.3/S/59703

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703 cu titlul „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”.

Data publicarii anuntului: 22.08.2012

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, adresa web : http://ascri.ro, reprezentata prin Razvan DARABAN si avand locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

-  servicii de creatie, productie si difuzare spot radio – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 30 de difuzari

-  servicii de publicitate online – 800.000 de afisari bannere online si 3 aparitii articole de presa online

-  servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

- monitorizare si evaluare post-campanie

Asociatia „Centrul Roman de Initiative” este partener in implementarea proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703 cu titlul „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”, al carui beneficiar este Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia „Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: cons. jur. Gabriela DIACONU e-mail: av.gabriela@yahoo.com, mobil: 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  03.09.2012, ora 11.00.

Acest anunt apare si in editiile cotidianului „Curierul National” din datele de 22.08.2012 respectiv 23.08.2012.

Anunt privind achizitia de servicii editare si productie materiale publicitare POSDRU/80/2.3/S/55112

Written by cri. Posted in Anunturi


Anunţ website CRI – www.ascri.ro

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora, în cadrul implementării Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro: 21.08. 2012. 

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan Daraban, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale promotionale si productia, cod CPV 79970000-4, 22462000-6 , prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata: cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia Centrul Roman de Initiative este partener al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia pentru implementarea Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare : preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact: Dna Gabriela Diaconu, tel. : 0724 431151, e-mail : av.gabriela@yahoo.com.

Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul achizitorului din Bucuresti, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia ”Centrul Roman de Initiative” la sediul indicat mai sus.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor : 27.08.2012, ora 12 :00.

Termenul de valabilitate al ofertei: 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor, in termen de maxim 2 zile de la semnarea contractului.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, odata cu livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate: structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, in Bucuresti, Sector 1, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Caracteristi, cantitati:

Nr.crt

Caracteristici tehnice / Cerinte minimale sau obligatorii

Cantitate/

bucati

1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare.

600

2 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare,  formare, amabalare

600

3
 • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

Pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul «Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/80/2.3/S/55112.

 • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.

Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Benficiarul Achizitor, in termen de maxim 2 zile de la semnarea contractului.

 • Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
 • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promtionale si productia acestora.
 • Conditii de receptie : la sediul achizitorului.
 • Conditii de livrare: DDP beneficiar.
 • Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata in termen de 3 zile de la emiterea facturii.

 

Formulare documentatie ID 55112

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala

Written by cri. Posted in Anunturi

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de editare ghiduri de orientare si consiliere profesionala in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 18 iulie 2012

 

Pentru a descarca anuntul click aici

Anunţ achizitie

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie  

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 26 aprilie 2012

RAPORT CONFERINTA DE PRESA – SANITAS BUCURESTI

Written by cri. Posted in Comunicate de presa, Media-com

 

RAPORTUL CONFERINTEI DE PRESA

Desfasurate la data de 29.03.2012, Sala I.L.Caragiale, Hotel Ramada Majestic – Bucuresti

 

Sala de conferinte I.L.Caragiale a Hotelului Ramada Majestic Bucharest a gazduit in data de 29 martie, orele 9:30-14:00, Conferinta de presa privind demararea proiectului regional de tip grant “Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!”.

Evenimentul s-a bucurat de un real succes, prezenta participantilor in sala fiind mult peste asteptarile organizatorilor – beneficiarul proiectului, Uniunea Sindicală Sanitas București si partenerii acesteia in cadrul proiectului, Asociatia “Centrul Roman de Initiative”, respectiv S.C. Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ-CEPECOM S.A. Desi si-au anuntat participarea la eveniment aproximativ 30 de angajati din unitatile medicale din regiunea Bucuresti-Ilfov, prezenta personalului din sectorul sanitar a fost mult mai mare. Nu mai putin de 50 de persoane, angajati din aproximativ 20 de unitati medicale din regiune, au onorat invitatia partenerilor de a se informa cu privire la beneficiile participarii la programe de formare profesionala continua in vederea diseminarii informatiilor catre alti posibili participanti la activitatile proiectului. Printre cadrele sanitare participante la conferinta de presa s-au numarat reprezentanti ai urmatoarelor unitati:

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
 • Institutul de Ocrotire a  Mamei şi Copilului (I.O.M.C.)
 • Institutul de Endocrinologie „C.I Parhon”
 • Spitalul „Prof. Dr. C-Tin Angelescu”
 • Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica (C.R.R.N.)
 • Spitalul  Clinic „Dr. I. Cantacuzino”
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „Gr. Alexandrescu”
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „M.S. Curie”
 • Spitalul Clinic „Sf. Maria”
 • Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsuri (S.C.U.C.P.R.A.)
 • Spitalul Universitar de Urgenţă Elias
 • Spitalul Filantropia
 • Institutul Clinic Fundeni
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (S.C.U.B.)
 • Centrul Multifuncţional Caraiman

 

Pe parcursul conferintei de presa, au luat cuvantul Dl. Daraban Razvan, Presedinte al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” (CRI), Dl. Husanu Viorel-Ioan, Presedinte al Uniunii Sindicale Sanitas Bucuresti (USSB) si Dna. Sevastianov-Duda Claudia, Director al Centrului de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ (CEPECOM).

In cadrul evenimentului, prezentarile celor 3 reprezentanti au facut trecerea dinspre general inspre particular, urmarind familiarizarea participantilor din sala, angajati din sectorul sanitar din regiunea Bucuresti-Ilfov, cu domeniul fondurilor europene si implicatiile acestora la nivelul resurselor umane, modalitatea de implementare a proiectului de fata si beneficiile acestuia pentru grupul tinta. Presedintele CRI a explicat invitatilor oportunitatile pe care FSE Romania prin POSDRU 2007-2013 le ofera angajatilor din sectorul sanitar, ilustrand cu exemple concrete, din experienta pe care CRI a acumulat-o in domeniul managementului de proiect, modalitatea prin care activitatile unui proiect orientat catre calificarea/recalificarea angajatilor influenteaza cariera profesionala a acestora.

Dna. Sevastianov Claudia, Director CEPECOM, a realizat o prezentare ampla a mizelor participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua, insistand pe exemple concrete de real succes, indeosebi in sectorul sanitar, domeniu in care furnizorul partener are o vasta experienta. Directorul CEOPECOM a subliniat necesitatea participarii angajatilor atat la programele de orientare si consiliere profesionala, cat si la cele de calificare/recalificare, interactionand in permanenta cu publicut adunat in sala de conferinte.

Evenimentul s-a incheiat cu o sesiune de intrebari si raspunsuri, in cadrul carora participantii au fost informati cu privire la toate aspectele neclare legate de participarea angajatilor la activitatile proiectului. In cadrul sesiunii Q&A, partenerii implicati in implementarea proiectului de fata au luat la cunostinta si de alte nevoi de calificare/perfectionare  ale angajatilor din sectorul sanitar, comunicate in mod direct chiar de catre acestia din urma (printre care: cursuri de limbi straine, cursuri de instruire in TIC sau crearea unor noi standarde ocupationale, in vederea recalificarii asistentilor medicali in meserii conexe, cu un nivel superior de calificare – cel putin nivelul 3). Astfel, in cadrul viitoarelor sesiuni de proiecte, cele trei entitati partenere isi propun sa continue si sa imbunatateasca programul orientat inspre dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar demarat in formula parteneriatului actual, astfel incat si alti angajati sa beneficieze de un program de FPC corelat cu nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii.

Proiectul “Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”. Proiectul se deruleaza in perioada ianuarie 2012 – iunie 2013, in cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniului major de intervenţie 2.3. „Acces și participare la formare profesională continuă” si are ca beneficiar Uniunea Sindicală Sanitas București, iar ca parteneri – Asociatia “Centrul Roman de Initiative”, respectiv S.C. Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ-CEPECOM S.A.

___________________________________________

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”;

Domeniul major de intervenţie 2.3.Acces si participare la formare profesionala continua”

Titlul proiectului: Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!

Contract nr.: POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

 

RAPORT CONFERINTA DE PRESA – Centrul Roman De Initiative

Written by cri. Posted in Comunicate de presa, Media-com

 

RAPORTUL CONFERINTEI DE PRESA

Desfasurate la data de 28.03.2012

Sala I.L.Caragiale, Hotel Ramada Majestic – Bucuresti

 

Sala de conferinte I.L.Caragiale a Hotelului Ramada Majestic Bucharest a gazduit in data de 28 martie, orele 9:30-14:00, Conferinta de presa privind demararea proiectului regional de tip grant “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră”.

Evenimentul s-a bucurat de un real succes, prezenta participantilor in sala fiind mult peste asteptarile organizatorilor – beneficiarul proiectului, Asociatia “Centrul Roman de Initiative” si partenerii acesteia in cadrul proiectului, S.C. Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ-CEPECOM S.A., respectiv Uniunea Sindicală Sanitas București. Desi si-au anuntat participarea la eveniment aproximativ 30 de angajati din unitatile medicale din regiunea Bucuresti-Ilfov, prezenta personalului din sectorul sanitar a fost mult mai mare. Nu mai putin de 63 de persoane, angajati din aproximativ 20 de unitati medicale din regiune, au onorat invitatia partenerilor de a se informa cu privire la beneficiile participarii la programe de formare profesionala continua in vederea diseminarii informatiilor catre alti posibili participanti la activitatile proiectului. Printre cadrele sanitare participante la conferinta de presa s-au numarat reprezentanti ai urmatoarelor unitati:

 • Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
 • Spitalul Institutul pentru ocrotirea mamei si copilului “Alfred D. Rusescu”
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Nr.1 (C.I.A. 1)
 • Institutul Naţional de  Recuperare, Medicina Fizica Şi Balneoclimatologie (I.N.R.M.F.B.)
 • Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
 • Institutul de Boli Infecţioase “Matei Bals”
 • Spitalul „Prof. Dr. C-Tin Angelescu”
 • Sptitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru  Obregia”
 • Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica (CRRN)
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Pentru Copii „M.S. Curie”
 • Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”
 • Spitalul Clinic „Th. Burghele”
 • Spitalul  Clinic de Copii „V. Gomoiu”
 • Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reconstructiva si Arsuri (SCUCPRA)
 • Institutul National de Recuperare, Medicina fizica, si Balneoclimatologie (INRMFB)
 • Spitalul Universitar de Urgenţă  Elias
 • Spitalul Filantropia
 • Institutul Clinic Fundeni
 • Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (S.C.U.B.)

Pe parcursul conferintei de presa, au luat cuvantul Dl. Daraban Razvan, Presedinte al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” (CRI), Dl. Husanu Viorel-Ioan, Presedinte al Uniunii Sindicale Sanitas Bucuresti (USSB) si Dna. Sevastianov-Duda Claudia, Director al Centrului de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ (CEPECOM).

In cadrul evenimentului, prezentarile celor 3 reprezentanti au facut trecerea dinspre general inspre particular, urmarind familiarizarea participantilor din sala, angajati din sectorul sanitar din regiunea Bucuresti-Ilfov, cu domeniul fondurilor europene si implicatiile acestora la nivelul resurselor umane, modalitatea de implementare a proiectului de fata si beneficiile acestuia pentru grupul tinta.

Presedintele CRI a explicat invitatilor oportunitatile pe care FSE Romania prin POSDRU 2007-2013 le ofera angajatilor din sectorul sanitar, ilustrand cu exemple concrete, din experienta pe care CRI a acumulat-o in domeniul managementului de proiect, modalitatea prin care activitatile unui proiect orientat catre calificarea/recalificarea angajatilor influenteaza cariera profesionala a acestora.

 

Prezentarea Dlui. Husanu Viorel-Ioan a expus contextul social care a generat ideea de proiect, nevoile angajatilor, formulate in repetate randuri in cadrul sedintelor de lucru ale Uniunii Sindicale Sanitas Bucuresti, fiind premisa de la care a pornit acest proiect de tip grant, orientat inspre calificarea personalului din acest domeniu de activitate. Presedintele USSB a facut o expunere a experientei pe care organizatia a dobandit-o in implementare proiectelor din cadrul POSDRU,  prin participarea la activitatile propuse de proiecte similare, dezvoltate de catre Federatia Sanitas din Romania.

Dna. Sevastianov Claudia, Director CEPECOM, a realizat o prezentare ampla a mizelor participarii angajatilor la programe de formare profesionala continua, insistand pe exemple concrete de real succes, indeosebi in sectorul sanitar, domeniu in care furnizorul partener are o vasta experienta. Directorul CEOPECOM a subliniat necesitatea participarii angajatilor atat la programele de orientare si consiliere profesionala, cat si la cele de calificare/recalificare, interactionand in permanenta cu publicut adunat in sala de conferinte.

Evenimentul s-a incheiat cu o sesiune de intrebari si raspunsuri, in cadrul carora participantii au fost informati cu privire la toate aspectele neclare legate de participarea angajatilor la activitatile proiectului. In cadrul sesiunii Q&A, partenerii implicati in implementarea proiectului de fata au luat la cunostinta si de alte nevoi de calificare/perfectionare  ale angajatilor din sectorul sanitar, comunicate in mod direct chiar de catre acestia din urma (printre care: cursuri de limbi straine, cursuri de instruire in TIC sau crearea unor noi standarde ocupationale, in vederea recalificarii asistentilor medicali in meserii conexe, cu un nivel superior de calificare – cel putin nivelul 3). Astfel, in cadrul viitoarelor sesiuni de proiecte, cele trei entitati partenere isi propun sa continue si sa imbunatateasca programul orientat inspre dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar demarat in formula parteneriatului actual, astfel incat si alti angajati sa beneficieze de un program de FPC corelat cu nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii.

Proiectul “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”. Proiectul se deruleaza in perioada ianuarie 2012 – iunie 2013,  in cadrul Axei prioritare 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniului major de intervenţie 2.3. „Acces și participare la formare profesională continuă” si are ca beneficiar Asociatia “Centrul Roman de Initiative”, iar ca parteneri – S.C. Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ-CEPECOM S.A., respectiv Uniunea Sindicală Sanitas București.

______________________________________

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”;

Domeniul major de intervenţie 2.3.Acces si participare la formare profesionala continua”

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Contract nr.: POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

 

 

 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Written by cri. Posted in Anunturi, Comunicate de presa

Lansarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane din sectorul sanitar

 

 

Asociația Centrul Român de Inițiative” – CRI și partenerii acesteia, Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ – CEPECOM și Uniunea Sindicală Sanitas București – USSB au deosebita plăcere de a vă invita să participați la conferinta de presă privind demararea proiectului  Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”.

Conferința de presă va avea loc miercuri, 28 martie, începând cu ora 9:30, în sala I.L.Caragiale (etajul 1) a Hotelului Ramada Majestic, situat în Calea Victoriei 38-40, Sector 1, București.

În cadrul conferinței, vor lua cuvântul reprezentanți ai partenerilor implicați în derularea proiectului, respectiv: Dl. Răzvan Daraban – Președinte CRI, Dna. Claudia Sevastianov-Duda – Director CEPECOM și Dl. Viorel Ioan Hușanu – Președinte USSB.

Proiectul Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră, derulat în perioada ianuarie 2012 – iunie 2013, vine în sprijinul angajaților care lucrează în unitățile sanitare din regiunea București-Ilfov, încurajând participarea acestora la programe de orientare și consiliere profesională, precum și la cursuri de formare profesională continuă.

 

Vă rugăm să ne confirmați participarea prin e-mail, la adresa: contact@ascri.ro  sau olivia.oancea@ascri.ro

Persoană de contact: Olivia Oancea, Responsabil tehnic de implementare și informare proiect

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”;

Domeniul major de intervenţie 2.3. Acces si participare la formare profesionala continua”

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Contract nr.: POSDRU /108 /2.3 /G /79706

INVITATIE DE PARTICIPARE

Written by cri. Posted in Anunturi

Nr. 463/16.03.2012                                                                                                                                                                    SE APROBA,

Presedinte Asociatia CRI

                                                                         Ec dr. Razvan DARABAN

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Asociatia «Centrul Roman de Initiative » cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, posta electronica contact@ascri.ro sau centrulromandeinitiative@gmail.com, adresa internet www.ascri.ro, si locatie de implementare str Ceasornicului nr.8, sector 1, Bucuresti, reprezentata prin Presedinte Ec. dr. Razvan DARABAN

Va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect achizitia de servicii de organizare evenimente constand in reuniuni si conferinte organizate la hotel, COD CPV 55120000-7, 79952000-2, prin prezentarea de oferte de pret in vederea selectarii operatorului economic pentru atribuirea contractului.

Anunţ privind achiziţia de servicii pentru evenimente

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind achiziţia de servicii pentru evenimente

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru evenimente in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 15 martie 2012