POR

Programul Operational Regional

POS CCE

Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice

POS Mediu

Programul Operational Sectorial Infrastructura de Mediu

POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

POS Transport

Programul Operational Sectorial Infrastructura de Transport

PO AT

Programul Operational pentru Asistenta Tehnic

PO DCA

Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative

PNDR

Programul National de Dezvoltare Rurala

Consultanta Fonduri Europene

CRI asigură o gamă largă de servicii și produse oferite în scopul de a acoperi problematica cât mai diversă a mediului de afaceri. Serviciile noastre sunt adaptate profilului fiecărui client în parte ținându-se cont de obiectivele propuse, indiferent de natura clientului: IMM, ONG, administrație publică, din mediul urban sau rural.

Pachetele de servicii complete oferite în domeniul consultanței se bazează pe diagnostic, analiză, dezvoltare și implementare, firma fiind susținută de un suport tehnic bine implementat și de un personal cu experiență.

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE

 • CRI asigură consultanță pentru accesarea finanțărilor rambursabile și nerambursabile, prin :

Identificare

identificare

 • Identificarea surselor de finanțare și a programelor aplicabile pentru fiecare categorie de solicitant
 • Informarea privind oportunitățile de finanțare
 • Identificarea tematicii eligibile și de interes pentru ONG, agenți economici, autorități publice
 • Propuneri de parteneriate în cadrul proiectelor și programelor

Concepere și elaborarea proiecte

concepere si elaborare

 • Studii de oportunitate
 • Documentații finanțări europene (Cereri de finanțare și anexe)
 • Studii de impact asupra mediului
 • Analize financiare
 • Analize cost-beneficiu (socio-economice)
 • Analize de risc și senzitivitate

Implementare

implementare

 • Pregătirea și coordonarea contractării finanțării
 • Realizare documentații achiziții și coordonarea achizițiilor
 • Întocmire rapoarte tehnice narative trimestriale și finale
 • Întocmire rapoarte financiare trimestriale și finale
 • Întocmire cereri de plată
 • Managementul tehnic și financiar al proiectului

Servicii financiare

financiar

 • Expertiză financiar-contabilă
 • Servicii de personal – salarizare
 • Evaluarea patrimoniului societății
 • Audit intern
 • Activitate de cenzorat
 • Consultanță, asistență și rapoarte de analiză economico-financiară și fiscală
 • Consultanță și asistență managerială și servicii de management financiar

Consultanță în marketing

financiar

 • Cercetări de Marketing complexe
 • Strategii și studii de marketing și management
 • Cercetări despre firmă, contextul economic și mediul concurențial
 • Studii privind previziunile pieței
 • Studii și asistență în lansarea și distribuția pe piață a produselor
 • Studii pentru promovare
 • Strategii de preț
 • Studii de oportunitate
 • Asistență pentru intrarea pe piață a firmelor
 • Promovare și simpozioane