Despre Centrul Roman de Initiative

Centrul Roman de Initiative (CRI) este probabil una dintre cele mai active organizații non-guvernamentale din Romania, activitatile noastre desfasurandu-se in domenii variate, de la formarea profesională și desfășurarea de campanii de informare, pana la realizarea de parteneriate cu principalele organizatii non-guvernamentale din Europa.

Scopul nostru este de a elabora și promova acțiuni orientate către dezvoltarea comunitară din punct de vedere socio-economic. Avem experiență relevantă în derularea de proiecte nationale si transnationale ce urmaresc: identificarea nevoilor locale şi regionale, actuale şi viitoare, de instruire şi formare profesională, a deficitului de abilităţi cerute pe piaţa muncii, dezvoltarea unui sistem de evaluare a potenţialului personal şi urmărirea dezvoltării profesionale.

În atingerea acestui scop, Centrul Roman de Initiative are ca obiective:

  • identificarea și definirea problemelor cu care se confruntă comunitatea în diferite domenii de activitate (educație, mediu, infrastructură, sănătate etc) și furnizarea de soluții în acest sens;
  • sprijinirea dezvoltării sociale, economice și culturale a comunității prin proiecte și programe de finanțare specifice;
  • ajutorarea persoanelor care nu au reușit să obțină o calificare să se formeze pe un anumit domeniu, pentru o mai bună inserție pe piața muncii;
  • promovarea programelor de finanțare la nivelul structurilor comunității;
  • facilitarea accesului la informație pentru membrii comunitatii, informarea corectă și echidistantă a acestora;
  • îmbunatățirea relației dintre autoritățile locale și membrii comunității.

În prezent, Centrul Român de Inițiative derulează o serie de proiecte europene, cu o valoare totala de peste 50 de milioane de euro. Proiectele urmăresc atât dezvoltarea resurselor umane, cât și eliminarea stereotipurilor de gen pe piata muncii. Pe de o parte, proiectele încurajează participarea angajaților la programe de orientare și consiliere în carieră și la programe ample de calificare/recalificare, iar pe de altă parte – promovează campanii naționale privind egalitatea de șanse pe piața muncii.

Pentru a urmări toate proiectele aflate la ora actuală în implementare, în cadrul cărora CRI este beneficiar/partener, precum și alte detalii privitoare la activitatea desfășurată, puteti accesa sectiunea proiecte.