acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 • Beneficii Participanti:

  • Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei
  • sprijin pentru crearea de reţele profesionale şi interprofesionale
  • programe de formare profesională pentru dezvoltarea carierei

   

 • Parteneriat

  Asociația ” Centrul Român de Inițiative”
  • Federaţia Sanitas din România
  • Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
  • Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
  • Societatea de Analize Feministe ANA
 • Grupul Tinta

  880 de persoane din sectorul de sănătate, din care :
  • 700 femei angajate în cadrul instituţiilor din sistemul sanitar
  • 80 de persoane, manageri şi personal al autorităţilor publice centrale şi locale
  • 100 de persoane, reprezentanţi ai partenerilor sociali (organizaţii sindicale şi patronale) şi ai organizaţiilor societăţii civile

O Sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar

DEZVOLTAREA CARIEREI

O Șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investește în oameni !” și are ca Autoritate de Management MMFPS – AMPOSDRU și Autoritate de Implementare  OIRPOSDRU – BUCUREŞTI ILFOV

AXA PRIORITARĂ 6 – “Promovarea incluziunii sociale”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.3 – “Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”