Despre Proiect

Informatii generale

E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar

OBIECTIVUL GENERAL

Îl constituie cresterea adaptabilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si de certificare a competentelor TIC si la schimburi de experienta transnationale, facilitandu-se astfel, dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE

• Promovarea si sprijinirea formarii profesionale pentru personalul din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare TIC; • • Promovarea schimburilor de experienta transnationale in vederea cresterii adaptabilitatii si insusirea unor modele europene de buna practica in domeniul sanitar informatizat;

• Promovarea beneficiilor formarii profesionale in randul personalului din sectorul sanatatii;

• Promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibila a muncii in sectorul sanitar, intr-un sistem sanitar eficientizat prin informatizare, in vederea adoptarii de noi practici de lucru şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul tinta al proiectului este format din 4000 de persoane , angajati din sectorul sanitar din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, ce vor avea acces egal la activitatile propuse in cadrul proiectului. Vor participa angajati, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o c