ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT ALTE MATERIALE CONSUMABILE (PRODUSE BIROTICA) IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.11.2013

Valoarea estimată: 62.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 11.02.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  11.02.2013, ora 16.30

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative”  din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. FORMULARE_1

3. FORMULARE_2

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304 „Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”.

Data publicarii anuntului in Curierul National 13.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de publicitate si promovare.

Obiectul contractului consta in: servicii de publicitate si promovare.

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România – Frătia, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu Asociatia “Centrul Român de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304  pentru implementarea proiectului cu titlul „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  24.12.2012, ora 12.00.

_________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Titlul proiectului: “Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi, Uncategorized

 

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3 /S/50247 „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National : 11.12.2012 si 12.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala, cod CAEN 8559

Obiectul contractului consta in:

 • curs de calificare profesionala in meseria operator introducere, validare si prelucrare date – 20 de persoane
 • cursuri de perfectionare pentru dobandirea de competente profesionale in ocupatia competente antreprenoriale – 300 de persoane

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/97/6.3/S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.12.2012, ora 12.00.

——

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!                            
 Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247
 Titlul proiectului:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Written by cri. Posted in Anunturi

 

 

 

 

Nr.  467 din 21.11.2012

 

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

 

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540 „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”.

Data publicarii anuntului in cotidianul Curierul National: 23.11.2012 si 26.11.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

 • Servicii de creatie, productie si difuzare spot TV- 1 spot TV, durata minima 20 secunde, minimum 80 de difuzari
 • Servicii de publicitate online - 1 banner online cu minimum 2.000.000 de afisari si 6 articole de presa online
 • Servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un ziar cu aparitie cotidiana
 • Monitorizare si evaluare post-campanie

Federatia Sanitas din Romania este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/81/3.2./S/53540 pentru implementarea proiectului cu titlul „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  07.12.2012, ora 12.00.

Asociatia “Centrul Roman de Initiative”

Presedinte Răzvan DARABAN

 

 

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Written by cri. Posted in Anunturi

 

Nr. 412 din 19.09.2012

Anunt privind achizitia de servicii de de publicitate si promovare

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576 „Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar”. Data publicarii anuntului in Curierul National: 20.09.2012 si 21.09.2012. Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6. Obiectul contractului consta in:

 

-          SERVICII DE CREATIE, PRODUCTIE SI DIFUZARE SPOT RADIO – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 60 de difuzari

-          SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE – 2.000.000 de afisari bannere online si 6 aparitii articole de presa online

-          SERVICII DE PUBLICITATE IN PRESA SCRISA -  4 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

-          MONITORIZARE SI EVALUARE POST-CAMPANIE.

 

Federatia Sanitas din Romania este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/ cu titlul „Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

 

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

 

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus.

 

Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  02.10.2012, ora 17.00.

Anunt achiziţie de servicii de editare și producție materiale promoționale proiect POSDRU/80/2.3/S/55112

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora în cadrul implementării Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro 27.08. 2012.

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr. 144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan Daraban, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale promotionale si productia, cod CPV 79970000-4, 22462000-6 , prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata : cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia Centrul Roman de Initiative este partener cu CNSLR – Fratia care este beneficiar al contractului de finanţare nerambursabilă din FSE prin POSDRU, pentru implementarea Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare : preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact : Dna Gabriela Diaconu, tel : 0724 431151, e-mail : gabriela.diaconu@ascri.ro

Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul achizitorului din Bucuresti, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia Centrul Roman de Initiative la sediul indicat mai sus.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor : 03.09.2012, ora 09 :00.

Termenul de valabilitate al ofertei : 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor, in termen de maxim 2 zile de la semnarea contractului.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, odata cu livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

 Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia centrul Roman de Initiative, in Bucuresti, Sector 1, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti; tel : 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Caracteristi, cantitati:

Nr.crt

Caracteristici tehnice / Cerinte minimale sau obligatorii

Cantitate/

bucati

 

1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare.

600

2 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare,  formare, amabalare

600

3
 • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

Pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

 La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/80/2.3/S/55112.

 • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.

Termenul şi modalităţile de livrare:  maximum 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor, in termen de maximum 2 zile de la semnarea contractului.

 • Termene de plată: 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
 • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promotionale si productia acestora.
 • Conditii de receptie: la sediul achizitorului.
 • Conditii de livrare: DDP beneficiar.
 • Modalitatea de plată: plata se va face în lei prin ordin de plata in termen de 3 zile de la emiterea facturii.

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare POSDRU/80/2.3/S/55112

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/S/55112 „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”.

Data publicarii anuntului: 22.08.2012

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, adresa web http://ascri.ro, reprezentata prin Razvan DARABAN si avand locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti, anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/80/2.3/S/55112, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

-  servicii de creatie, productie si difuzare spot radio – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 30 de difuzari

-  servicii de publicitate online – 800.000 de afisari bannere online si 3 aparitii articole de presa online

-  servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

-  monitorizare si evaluare post-campanie

Asociatia „Centrul Roman de Initiative” este partener in implementarea proiectului POSDRU/80/2.3/S/55112 cu titlul „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”, al carui beneficiar este Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului, la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia „Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: cons. jur. Gabriela DIACONU, e-mail: av.gabriela@yahoo.com, tel.: 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  03.09.2012, ora 12.00.

Acest anunt apare si in editiile print ale cotidianului “Curierul National” din datele de 22.08.2012, respectiv 23.08.2012. 

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare POSDRU/80/2.3/S/59703

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703 cu titlul „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”.

Data publicarii anuntului: 22.08.2012

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, adresa web : http://ascri.ro, reprezentata prin Razvan DARABAN si avand locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8 Sector 1 Bucuresti anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

-  servicii de creatie, productie si difuzare spot radio – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 30 de difuzari

-  servicii de publicitate online – 800.000 de afisari bannere online si 3 aparitii articole de presa online

-  servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

- monitorizare si evaluare post-campanie

Asociatia „Centrul Roman de Initiative” este partener in implementarea proiectului POSDRU/80/2.3/S/59703 cu titlul „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”, al carui beneficiar este Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia „Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: cons. jur. Gabriela DIACONU e-mail: av.gabriela@yahoo.com, mobil: 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  03.09.2012, ora 11.00.

Acest anunt apare si in editiile cotidianului „Curierul National” din datele de 22.08.2012 respectiv 23.08.2012.

Anunt privind achizitia de servicii editare si productie materiale publicitare POSDRU/80/2.3/S/55112

Written by cri. Posted in Anunturi


Anunţ website CRI – www.ascri.ro

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora, în cadrul implementării Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro: 21.08. 2012. 

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan Daraban, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale promotionale si productia, cod CPV 79970000-4, 22462000-6 , prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata: cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia Centrul Roman de Initiative este partener al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania – Fratia pentru implementarea Proiectului cu titlul ”Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piaţa muncii, alternativa la şomajul determinat de criza economico-socială”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare : preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact: Dna Gabriela Diaconu, tel. : 0724 431151, e-mail : av.gabriela@yahoo.com.

Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul achizitorului din Bucuresti, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia ”Centrul Roman de Initiative” la sediul indicat mai sus.

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor : 27.08.2012, ora 12 :00.

Termenul de valabilitate al ofertei: 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor, in termen de maxim 2 zile de la semnarea contractului.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, odata cu livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate: structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, in Bucuresti, Sector 1, in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

Caracteristi, cantitati:

Nr.crt

Caracteristici tehnice / Cerinte minimale sau obligatorii

Cantitate/

bucati

1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare.

600

2 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare,  formare, amabalare

600

3
 • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

Pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul «Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/80/2.3/S/55112.

 • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.

Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 3 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Benficiarul Achizitor, in termen de maxim 2 zile de la semnarea contractului.

 • Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
 • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promtionale si productia acestora.
 • Conditii de receptie : la sediul achizitorului.
 • Conditii de livrare: DDP beneficiar.
 • Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata in termen de 3 zile de la emiterea facturii.

 

Formulare documentatie ID 55112

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala

Written by cri. Posted in Anunturi

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de editare ghiduri de consiliere si orientare profesionala

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de editare ghiduri de orientare si consiliere profesionala in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 18 iulie 2012

 

Pentru a descarca anuntul click aici