Anunţ achizitie

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie  

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 26 aprilie 2012

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Written by cri. Posted in Anunturi, Comunicate de presa

Lansarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane din sectorul sanitar

 

 

Asociația Centrul Român de Inițiative” – CRI și partenerii acesteia, Centrul de Pregătire a Personalului Pentru Comerţ – CEPECOM și Uniunea Sindicală Sanitas București – USSB au deosebita plăcere de a vă invita să participați la conferinta de presă privind demararea proiectului  Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”.

Conferința de presă va avea loc miercuri, 28 martie, începând cu ora 9:30, în sala I.L.Caragiale (etajul 1) a Hotelului Ramada Majestic, situat în Calea Victoriei 38-40, Sector 1, București.

În cadrul conferinței, vor lua cuvântul reprezentanți ai partenerilor implicați în derularea proiectului, respectiv: Dl. Răzvan Daraban – Președinte CRI, Dna. Claudia Sevastianov-Duda – Director CEPECOM și Dl. Viorel Ioan Hușanu – Președinte USSB.

Proiectul Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră, derulat în perioada ianuarie 2012 – iunie 2013, vine în sprijinul angajaților care lucrează în unitățile sanitare din regiunea București-Ilfov, încurajând participarea acestora la programe de orientare și consiliere profesională, precum și la cursuri de formare profesională continuă.

 

Vă rugăm să ne confirmați participarea prin e-mail, la adresa: contact@ascri.ro  sau olivia.oancea@ascri.ro

Persoană de contact: Olivia Oancea, Responsabil tehnic de implementare și informare proiect

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”;

Domeniul major de intervenţie 2.3. Acces si participare la formare profesionala continua”

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Contract nr.: POSDRU /108 /2.3 /G /79706

INVITATIE DE PARTICIPARE

Written by cri. Posted in Anunturi

Nr. 463/16.03.2012                                                                                                                                                                    SE APROBA,

Presedinte Asociatia CRI

                                                                         Ec dr. Razvan DARABAN

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Asociatia «Centrul Roman de Initiative » cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, posta electronica contact@ascri.ro sau centrulromandeinitiative@gmail.com, adresa internet www.ascri.ro, si locatie de implementare str Ceasornicului nr.8, sector 1, Bucuresti, reprezentata prin Presedinte Ec. dr. Razvan DARABAN

Va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului avand ca obiect achizitia de servicii de organizare evenimente constand in reuniuni si conferinte organizate la hotel, COD CPV 55120000-7, 79952000-2, prin prezentarea de oferte de pret in vederea selectarii operatorului economic pentru atribuirea contractului.

Anunţ privind achiziţia de servicii pentru evenimente

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind achiziţia de servicii pentru evenimente

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru evenimente in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 15 martie 2012

 

Anunţ privind achiziţia de servicii de productie, tiparire materiale promotionale

Written by cri. Posted in Anunturi

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de productie, tiparire materiale promotionale in cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea București – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 15 martie 2012

Anunţ privind achiziţia de servicii de expertiza financiara

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de expertiza financiara in cadrul implementarii Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucvurești – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 15 martie 2012, 16 martie 2012

Anunţ privind achiziţia de servicii de audit financiar

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de audit financiar in cadrul implementarii Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucvurești – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

Data publicării anunţului: 15 martie 2012, 16 martie 2012

Anunţ privind achiziţia de spaţiu de presă/ publicitate

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de spaţiu de presă/anunţ publicitar în ziare – pentru procedurile deschise din cadrul Proiectului “Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucvurești – Ilfov prin participarea angajaților la cursuri de calificare – recalificare și programe de orientare și consiliere în carieră” ID79706

 

Download anunt varianta WORD

INVITATIE DE PARTICIPARE – la procedura de achizitie de materiale promotionale/publicitare

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

posdru

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Asociatia Centrul Roman de Initiative, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti, sub nr.144/18.12.2008, CIF 24912233,  tel 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata legal prin Presedinte, Dl Dr ec. Razvan DARABAN, beneficiara a contractului de finantare pentru implementarea Proiectului cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 cu titlul “O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/50247, avand ca autoritate de management MMFPS – AMPOSDRU si autoritate de implementare OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov.

 

Va invita sa participati la procedura de prospectare de piata prin solicitarea de oferte de pret pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale promotionale/publicitare, cod CPV 22462000-6.

 

In acest sens, va rugam sa prezentati oferta dvs de pret pentru realizarea obiectului contractului, pana la data de 21.12.2011, ora 9.00.

 

Procedura selectata : cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte, conform Instructiune AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanta.

 

Download Anunt Complet – Format Word

Anunt privind achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea procedurii de prospectare a pietei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie necesare ca suport logistic pentru implementarea Proiectului POSDRU 2007-2013 cu titlul “O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/50247

 

 

Download Anunt Integral