Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Written by cri. Posted in Anunturi

 

semnatura compusa

 

ASOCIAȚIA CENTRUL ROMÂN DE INIȚIATIVE

 

 

Nr. 2/18.11.2011

 

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare și producția acestora în cadrul implementării Proiectului “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, conform contract POSDRU/81/3.2/S/57946

 

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro: 18 noiembrie 2011.

 

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan DARABAN, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale publicitare  COD CPV 79970000-4, 22462000-6, prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata: cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia este partener cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicale din Romania, beneficiara contractului de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2.”Formare și sprijin pentru intreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”, conform contractului POSDRU/81/3.2/S/57946.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact: Dl. Razvan DARABAN. Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul de implementare a activitatilor aferent CRI din Bucuresti, Str. Ceasornicului, nr.8 Sector 1 cod postal 014112.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia

”Centrul Roman de Initiative”  la sediul indicat mai sus.

 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 24 noiembrie 2011, ora 11.00.

 

Termenul de valabilitate a ofertei: 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

  • Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, dupa livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

 

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

 

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

 

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

 

Departajarea ofertelor se va face in functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

 

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, in Bucuresti, Sector 1, str Ceasornicului nr. 8; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu, caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

 

Caracteristi, cantitati :

 

Nr. crt Descriere produse UM Cantitate
1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare. Buc

4.000

2 Afise A2,  594 mm x 420 mm, policromie fata,  165 -180 g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK, taiere la finit, ambalare Buc

200

3 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare, formare, amabalare Buc

3.500

4 Block-notes A5, 1 coperta, 100  file identice personalizate, format deschis 148 x 210 mm, hartie offset  80 g/mp, culori CMYK, taiere la finit, multiplicare file, brosare cu termoclei Buc

3.500

5 Roll-up print inclus, policromie 80 cm X 200 cm, poliplan , culori CMYK, sistem aluminiu, geanta ambalaj material textil. Buc.

10

6 Banner 4 m x 1 m, poliplan, culori CMYK Buc.

10

7
  • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

 

pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

 

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

 

La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/81/3.2/S/57946.

 

  • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.
  • Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.
  • Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
  • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promotionale si productia acestora.
  • Conditii de receptie : la livrare, loco achizitor.
  • Conditii de livrare : DDP beneficiar.
  • Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata.

 

 

 

Presedinte Asociatia ”Centrul Roman de Initiative” CRI,

Razvan DARABAN

 

_______________________________________________________________________________

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Titlul proiectului: “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946

 

 

Download anunt in format WORD

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora in cadrul implementarii Proiectului „Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri”, conform contract POSDRU/92/3.1/S/61289

Data publicarii anuntului pe site-ul www.ascri.ro : 25 octombrie 2011.

 

DETALII

Anunt privind achizitia de mobilier de birou

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea procedurii de prospectare a pietei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de mobila de birou, in cadrul Proiectului cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 ”Investeste in oameni!”, cu titlul “Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”, al carui beneficiar este Asociatia Centrul Roman de Initiative, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/50251.

 

Download Anunț

Învățământul medical irlandez – un vis, sistemul de sănătate – un coșmar

Written by cri. Posted in Anunturi, Comunicate de presa

Asistenți medicali din întreaga țară participă în perioada 30 aprilie – 4 iunie la sesiuni de training organizate în Dublin, Irlanda. În săptămâna 21 – 28 mai, cea de-a patra serie de asistenți medicali cu rol de tutori în pregătirea elevilor școlilor postliceale sanitare au luat parte la un program de perfecționare, desfășurat la University College Dublin și în spitale din capitala Irlandei.

Ce am văzut în Irlanda? Puncte tari, puncte slabe

Cadrele medicale irlandeze consideră că bugetul uriaș alocat sănătății – aproximativ 14 miliarde euro – este o la fel de uriașă gaură neagră. Irlanda se confruntă cu un embargou al asistenților medicali, potrivit reprezentanților Ordinului asistenților medicali din Irlanda, An Board Altranais. Posturile sunt blocate, deși nevoia de cadre medicale este mare. Singura soluție la îndemână este angajarea infirmierelor pe posturi de asistente medicale. Această măsură de criză presupune atât cheltuieli, cât și eficiență reduse, infirmierele fiind plătite cu salariul aferent calificării, însă fiind puse în situația de a face față cerințelor postului de asistentă medicală. Absolvenții irlandezi de studii superioare în nursing se văd astfel nevoiți a emigra în Statele Unite ale Americii, Canada sau Australia.

Acest aspect negativ al sistemului de sănătate din Irlanda este compensat însă în investițiile considerabile care se fac în pregătirea viitorilor asistenți medicali. La Facultatea de Nursing din cadrul Colegiului Universitar Dublin, studenții fac stagii de practică în șase laboratoare dotate cu aparatură de ultimă generație. Costul unui manechin medical din sălile de practică din cadrul Universității ajunge până la 75.000 de euro. În ceea ce privește stagiile de practică desfășurate în spitale, un tutore are sub supraveghere un singur student. Acest lucru este posibil prin prevederile existente: asistenții medicali sunt obligați prin fișa postului să fie tutori.

Învățământul medical irlandez încearcă să amelioreze probleme existente la nivelul sistemului de sănătate prin cursuri permanent actualizate, corelate cu nevoile existente la nivelul acestui sector. Leadership clinic, Feedback în sprijinirea învățării, Comunicarea în nursing, E-learning, Drepturi și obligații în libera practică – acestea sunt doar câteva dintre seminariile susținute de lectorii irlandezi în cadrul sesiunilor de training desfășurate la Dublin.

Cei 20 de asistenți medicali participanți la sesiunile de training desfășurate la Dublin, Irlanda, în perioada 21-28 mai, au fost selectați de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Asistenților Medicali și Moașelor din România din județele Arad, Cluj, Constanța, Galați, Maramureș, Tulcea și Municipiul București. Ordinul este beneficiar al proiectului: „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” și are ca parteneri: Federația Sanitas din România, Asociația „Centrul Român de Inițiative” (CRI), An Bord Altranais – Irlanda, Consejo General de Enfermería (CGE) – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” POSDRU 2007-2013.

Autor: Olivia Oancea

Expert promovare


 

 

Promovarea formarii profesionale – E-Nursing: Program de Instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului medical – ID POSDRU/81/3.2/S/ 57946

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

 

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA FORMARII PROFESIONALE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN DOMENIUL SANITAR PENTRU A ASIGURA IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII 
IN SISTEMUL DE SANATATE

 

Prin proiectul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar” derulat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în parteneriat cu Federatia SANITAS din România, Asociatia “Centrul Român de Initiative”, An Bord Altranais (Dublin, Irlanda) si Consejo General de Enfermeria (Madrid, Spania) se promoveaza dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar, prin participarea personalului sanitar la cursuri de formare in TIC si schimburi de experienta cu parteneri transnationali in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii.
De asemenea, in cadrul proiectului se vor derula activitati de promovare si asigurare a formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate.
Orientarea catre o societate bazata pe cunoastere presupune investitii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajatii sa dobândeasca noi competente. În acest context, învatarea pe tot parcursul vietii trebuie abordata ca o necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere.
Informatizarea este necesara pentru sistemul de sanatate din România, pentru a cunoaște cu adevarat resursele care intra în sistem, modul lor de utilizare și, daca, în final, calitatea serviciilor, a actului medical se ridica la nivelul resurselor introduse in sistem.
Astfel, un obiectiv foarte important de atins îl reprezinta cresterea adaptabilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si certificare a competentelor TIC, facilitându-se astfel dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar în concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.
Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea si sprijinirea formarii profesionale pentru personalul din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare TIC, cât si prin promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibila a muncii în sectorul sanitar într-un sistem sanitar eficient prin informatizare în vederea adoptarii de noi practici de lucru, implementarea noilor tehnologii si îmbunatatirea conditiilor de munca.
Tehnologia informatiei si comunicatiile si standardele informatice specifice domeniului sanitar trebuie sa devina parte integranta a procesului educational si al programelor de instruire pentru toate tipurile de personal din domeniul sanatatii. 

Bucuresti, Mai 2011

 

Aspecte Generale FPC

Rolul EMC

Rolul TIC

Formare in TIC

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora in cadrul implementarii Proiectului cu titlul ”Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Download anunt – format PDF