Comunicat de presă – 27 iulie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”

București 27.07.2010

Federația sindicatelor Libere din Industria Lemnului, în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn(European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”,, intitulat „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”.

Proiectul începe la 1 iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 30 iunie 2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane care participă la seminariile tematice organizate la nivel national, din care: 500 persoane al personalului partenerilor sociali (selectate de la 42 de parteneri sociali din toate regiunile de dezvoltare ale țarii), 50 persoane a asociațiilor profesionale și 50 de persoane a personalului membrilor comitetelor sectoriale. Aceștia vor fi selectați din toate regiunile de dezvoltare ale țării.

Implementarea proiectului finanțat prin POSDRU se va efectua având în vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila. Activităile proiectului vor urmări principiile dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, un aspect esențial fiind promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 50253

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului

Comunicat de presă – 28 iulie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

 

OAMGMAMR – O ȘANSĂ PENTRU VIITOR!

 

București, 28 iulie 2010 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în parteneriat cu Asociația „Centrul Român de Inițiative”, anunță lansarea unui nou proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!”, intitulat „Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor !”.

 

Proiectul a debutat pe data de 1 iulie 2010 și se va derula pe o perioadă de 36 (treizeci și șase) de luni.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajaților din sectorul sanitar a unor programe gratuite de consiliere și asistență în dezvoltarea de abilități care să le faciliteze siguranța locului de muncă. De asemenea, pe lângă programele de consiliere și orientare profesională, în acest proiect sunt oferite și cursuri gratuite de calificare/recalificare în meserii căutate pe piața muncii, precum baby sitter, îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitor/îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

 

Proiectul urmărește consilierea și orientarea in carieră a 3000 de angajați din sectorul sanitar și calificarea/recalificarea a 700 de angajați, din toate regiunile de dezvoltare ale țării, fiind incurajate să participe mai ales persoanele cu vârsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin.

 

Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din România, autorizați de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, iar la absolvirea lor, toți participanții vor primi subvenții și certificate de calificare recunoscute la nivel național sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toată durata vieții, avizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: OAMGMAMR, Str. Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, tel. 021/224.00.55; fax. 021/224.00.75 www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.