Anunt privind achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea procedurii de prospectare a pietei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – birotica, papetarie necesare ca suport logistic pentru implementarea Proiectului POSDRU 2007-2013 cu titlul “O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”, conform contractului POSDRU/97/6.3/S/50247

 

 

Download Anunt Integral

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Written by cri. Posted in Anunturi

 

semnatura compusa

 

ASOCIAȚIA CENTRUL ROMÂN DE INIȚIATIVE

 

 

Nr. 2/18.11.2011

 

Anunţ website CRI – www.ascri.ro

 

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare și producția acestora în cadrul implementării Proiectului “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, conform contract POSDRU/81/3.2/S/57946

 

Data publicării anunţului pe site-ul www.ascri.ro: 18 noiembrie 2011.

 

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr .144/18.12.2008, reprezentata prin Presedinte Razvan DARABAN, anunta deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de editare materiale publicitare  COD CPV 79970000-4, 22462000-6, prin procedura deschisa a studiului de piata constand in primirea de oferte ca urmare a anuntului publicitar, reglementata de Instructiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit.c1 din acceasi ordonanta.

Procedura selectata: cercetarea pietei – studiu al pietei, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achizitie, in vederea primirii de oferte.

Asociatia este partener cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicale din Romania, beneficiara contractului de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România pentru implementarea Proiectului cu titlul “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”, Proiect depus in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2.”Formare și sprijin pentru intreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”, conform contractului POSDRU/81/3.2/S/57946.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numarul de telefon 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66. Persoane de contact: Dl. Razvan DARABAN. Operatorii economici interesati pot transmite ofertele de pret la sediul de implementare a activitatilor aferent CRI din Bucuresti, Str. Ceasornicului, nr.8 Sector 1 cod postal 014112.

Pentru orice alte informatii privind atribuirea contractului va rugam sa contactati Asociatia

”Centrul Roman de Initiative”  la sediul indicat mai sus.

 

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 24 noiembrie 2011, ora 11.00.

 

Termenul de valabilitate a ofertei: 15 zile de la data limita de depunere a ofertei.

 • Livrarea produselor se va face intr-o singura transa, in baza contractului de prestari servicii/furnizare perfectat intre partile contractante, in termen de maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.

Plata se face prin ordin de plata, in termen de 3 zile de la emiterea facturii, dupa livrarea si receptia cantitativa si calitativa a marfii, la sediul achizitorului.

 

1. Specificatii tehnice ale produselor solcitate : structura sortimentala, caracteristici, cerinte minime obligatorii. 

 

Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.

 

Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.

 

Departajarea ofertelor se va face in functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.

 

Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului,  este:

Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, in Bucuresti, Sector 1, str Ceasornicului nr. 8; tel 021 310.08.90, fax 021. 313.09.66.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu, caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

 

Caracteristi, cantitati :

 

Nr. crt Descriere produse UM Cantitate
1 Pliante A4,  trifold, un big, policromie fata/verso, 150g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK/CMYK, taiat la finit, faltuire, ambalare. Buc

4.000

2 Afise A2,  594 mm x 420 mm, policromie fata,  165 -180 g/mp, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK, taiere la finit, ambalare Buc

200

3 Mapa A4 cu buzunar, cu 2 biguri,  350g/mp, 345 mm x 490 mm, policromie fata, 1 buzunar aplicat netiparit, hartie dublu cretat lucios, culori CMYK,  lacuire totala o fata, stantare, formare, amabalare Buc

3.500

4 Block-notes A5, 1 coperta, 100  file identice personalizate, format deschis 148 x 210 mm, hartie offset  80 g/mp, culori CMYK, taiere la finit, multiplicare file, brosare cu termoclei Buc

3.500

5 Roll-up print inclus, policromie 80 cm X 200 cm, poliplan , culori CMYK, sistem aluminiu, geanta ambalaj material textil. Buc.

10

6 Banner 4 m x 1 m, poliplan, culori CMYK Buc.

10

7
 • Machetare/dtp,operatiuni de creatie grafica si prepress,  aferenta tuturor produselor

 

pentru toate produsele solicitate

Toate produsele vor fi inscriptionate prin respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala AMPOSDRU. Ofertantul are obligatia de a consulta Manualul pe site-ul www.fseromania.ro.

 

Oferta financiara va include pe langa valoarea produsului in sine si operatiunile de creatie grafica, machetare si prepress.

 

La realizarea materialelor promotionale, ofertantul va colabora cu beneficiarul pentru realizarea textului privind continutul materialelor publicitare si va folosi logo-urile indicate in Manualul de identitate vizuala si sloganul « Investeste in oameni !» precum si referiri la faptul ca Uniunea Europeana asigura cofinantarea pentru promovarea si realizarea Proiecului POSDRU/81/3.2/S/57946.

 

 • Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioara.
 • Termenul şi modalităţile de livrare:  maxim 7 zile de la aprobarea textului privind continutul materialelor de catre Beneficiarul Achizitor.
 • Termene de plată : 3 zile de la  livrarea si receptia marfii.
 • Achiziţia se va face pe bază de factura fiscala si/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii realizare grafica materiale promotionale si productia acestora.
 • Conditii de receptie : la livrare, loco achizitor.
 • Conditii de livrare : DDP beneficiar.
 • Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata.

 

 

 

Presedinte Asociatia ”Centrul Roman de Initiative” CRI,

Razvan DARABAN

 

_______________________________________________________________________________

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in Oameni !”

Axa prioritară 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”

Domeniul major de intervenţie 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Titlul proiectului: “E-Nursing: Pogram de instruire în tehnologia informației a asistenților medicali, în contextul informatizării sistemului sanitar”

Contract nr. POSDRU/81/3.2/S/57946

 

 

Download anunt in format WORD

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora in cadrul implementarii Proiectului „Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri”, conform contract POSDRU/92/3.1/S/61289

Data publicarii anuntului pe site-ul www.ascri.ro : 25 octombrie 2011.

 

DETALII

Comunicat de presă – 3 Octombrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

New WordPress theme from YOOtheme

Contract POSDRU/92/3.1/S/61289 „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în vederea creşterii competitivităţii şi valorificării oportunităţilor de afaceri”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”

400 manageri vor beneficia de traininguri gratuite. Alatura-te!

 

Bucuresti, 03.10.2011 – Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti implementeaza, in parteneriat cu Steinbeis – Europa – Zentrum, Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucuresti, Dynamic Human Resources si Centrul Roman de Initiative, un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!

 

Au început inscrierile in cadrul proiectului ”Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri”, ID 61289.

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea culturii antreprenoriale in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri, prin activitati orientate catre crearea unei structuri care sa ofere servicii complexe de asistenta intreprinzatorilor, astfel incat sectorul IMM sa genereze un numar crescut de afaceri.

In perioada 15 octombrie 2011 – 1 martie 2012, in Bucuresti si in orasele: Brasov, Sibiu, Sinaia, Constanta, va fi organizat trainingul ”Dezvoltarea angajatilor si performanta organizatiei”, training care se adreseaza managerilor ce doresc sa isi dezvolte proprii angajati. Acest workshop este sustinut de Dynamic Human Resources si are 0 costuri pentru participanti.

Datorita abordarii interactive si a continutului usor de inteles si aplicat, sesiunile de training produc rezultate masurabile, imediate. Sesiunile de training sunt practice, pline de culoare si adaptate nevoilor participantilor. Trainingul se desfasoara pe o perioada de 3 zile in care participantii vor trece prin teme practice si vor primi notiuni teoretice. Probele practice presupun activitati de echipa, permitandu-le astfel participantilor sa interactioneze cat mai mult unii cu altii, sa cunoasca stiluri diferite de personalitate. Acest curs ofera, pe langa oportunitatea de a invata lucruri de baza in activitatea unui manager, ocazia ca participantii sa impartaseasca diferite experiente si cunostinte.

Pentru a putea participa la acest training din cadrul proiectului, trebuie sa fii:

1. Manager intr-o companie privata

2. Neimplicat/a in proiecte asemanatoare finantate din fondurile Uniunii Europene

3. Dornic/a sa iti dezvolti abilitatile manageriale

Etapele de a fi inclus/a in proiect sunt:

1. Ne transmiti un e-mail de intentie la office@dynamichr.ro

2. Participi la selectia pentru trainingul de management:

2.1. Completezi un chestionar de autonaliza

2.2. Soliciti feedbackul colegilor.

3. Noi analizam chestionarele si in functie de rezultate te vom selecta

4. Alegi perioada convenabila tie pentru a participa la training.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul , vizitati web site-ul http://ascri.ro/dezvoltarea-competentelor/

Persoana de contact doamna Ruxandra Stoica – Manager de proiect, tel: 0730990763, e-mail: ruxandra.stoica@ccib.ro .

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU, accesasi: www.fseromania.ro.


Comunicat de presa – 30 septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presa

C.N.S.L.R. – FRATIA –Constientizarea importantei participarii la cursuri de formare profesionala continua si beneficiile acesteia

Bucuresti, 30 septembrie 2011

Pe masura ce globalizarea schimba modul de viata, angajatii europeni trebuie sa devina mai adaptabili si mai deschisi la schimbare, pentru a-si putea imbunatati angajabilitatea.

Lucratorii trebuie sa dobandeasca flexibilitatea de a se adapta la schimbare si sa preia controlul in mod activ asupra carierelor lor, prin anticiparea nevoilor viitoare si prin actualizarea calificarilor lor pentru a putea anticipa aceste nevoi

 

Astfel in cadrul proiectului in luna septembrie un numar de 47 de persoane din judetul Bacau au obtinut certificate de calificare si au promovat cursurile de Ingrijitori batrani la domiciliu si Baby sitter.

 

Obtinerea unei calificari este primul pas in dezvoltarea carierei si este un proces continuu in conditiile actuale ale economiei de piata ce are in vedere mobilitatea si flexibilitatea pe piata muncii. Cresterea nivelului de competente este o conditie esentiala in cadrul reconversiei profesionale a angajatului determinate de restructurarea socio-economica.

 

Obiectivul general al proiectului Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico – sociala” il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din toata tara a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii precum lucrator in comert, agent de paza si ordine, baby sitter si ingrijitor batrani la domiciliu.

 

Pentru a fi la curent cu evolutia proiectului sau pentru a vedea modalitatile prin care puteti participa, accesati adresa http://ascri.ro/fratia2/ sau accesati site-ul http://www.ascri.ro/ sectiunea Proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati:

 

CNSLR – Fratia, Str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sector 1, Bucuresti, telefon 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, accesati: www.fseromania.ro.

 

 

Comunicat de presă – 30 Septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”

 

30 septembrie 2011

 

Federatia Sanitas din România, în parteneriat cu Ministerul Sănătătii si Asociatia Centrul Roman de Intitiative, deruleaza, in cadrul proiectului Îmbunătătirea adaptabilitătii, flexibilitătii si competitivitătii personalului din sectorul sănătătii” , ID 53540:

 

Campania de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile

 

Obiectivul acestei campanii de informare si constientizare vizeaza eliminarea stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile si combaterea discriminarii atat la locul de munca, intre angajatii din sectorul sanitar, cat si fata de beneficiarii serviciilor furnizate prin sistemul de sanatate.

In cadrul campaniei vor fi organizate 8 conferinte de presa la nivel regional in urmatoarele orase: Alba Iulia, Arad, Bucuresti, Cluj, Focsani, Tirgu Jiu, Ploiesti si Suceava.

Vor fi organizate si 4 sesiuni de lucru la nivel multiregional, sesiuni ce se vor desfasura in urmatoarele localitati: Bucuresti, Cluj, Focsani si Ploiesti, unde vor participa angajati din domeniul sanitar de la toate nivelurile. Sesiunile vor avea ca finalitate elaborarea unui manual de bune practici pentru combaterea discriminarii in sectorul sanitar, care va fi distribuit gratuit catre 5000 de angajati din domeniul sanitar.

Informatiile cu privire la data, ora si locatia de desfasurare a sesiunilor de lucru vor fi anuntate prin comunicate de presa si prin intermediul liderilor de sindicat.

 

 

PARTICIPA SI TU !

 

 

Informatii suplimentare:

Mihaela TODERAS

Raluca CHEPTANARU

Petronela AMARITEI

Experti informare si promovare

Telefon:021/313.87.75 sau 021/315.02.09

Fax: 021/315.80.65 sau 021/315.02.09

E-mail:office@federatiasanitas.ro 53540cri@gmail.com

Site: www.federatiasanitas.ro ; www.ascri.ro

www.fseromania.ro

 

Comunicat de Presa – 30 Septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Data: 30 septembrie 2011

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”

 

Federația Sanitas din România, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Asociația „Centrul Român de Ințitiative”

 

Deruleaza proiectul cu titlul „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii” ID 53540, care urmareste formarea profesionala specifica in cadrul programului de Educatie Medicala Continua a 4000 de asistenti medicali angajati in sistemul sanitar din Romania.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii, prin participarea la cursuri de formare profesionala specifica, facilitandu-se, astfel, dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar, in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii, in concordanta cu aspiratiile profesionale, conducand astfel la cresterea calitatii serviciilor furnizate in sectorul sanitar.

Pana in prezent la nivel national au fost certificati 860 de asistenti medicali pe urmatoarele tematici:

 • Managementul si legislatia sanitara;
 • Nutritie si dietetica;
 • Resuscitare cardio-respiratorie;
 • Sanatatea si securitatea ocupationala.

In urma absolvirii cursurilor, participantii au obtinut atat diplome de participare si certificate emise de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cat si un numar de 15 credite pentrul cursul absolvit.

Selectia asistentilor medicali angajati in sistemul sanitar va continua pana pe data de 31 august 2013, in limita locurilor disponibile.


 

Informații suplimentare:

Mihaela TODERAS

Raluca CHEPTANARU

Petronela AMARITEI

Experti informare si promovare

Telefon:021/313.87.75 sau 021/315.02.09

Fax: 021/315.80.65 sau 021/315.02.09

E-mail:office@federatiasanitas.ro 53540cri@gmail.com

Site: www.federatiasanitas.ro ; www.ascri.ro

www.fseromania.ro

 

Comunicat de presa – 30 septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presa

O.A.M.G.M.A.M.R. – Constientizarea importantei participarii la cursuri de formare profesionala continua si beneficiile acesteia

Bucuresti, 30 septembrie 2011

 

Pe masura ce globalizarea schimba modul de viata, angajatii europeni trebuie sa devina mai adaptabili si mai deschisi la schimbare, pentru a-si putea imbunatati angajabilitatea.

Lucratorii trebuie sa dobandeasca flexibilitatea de a se adapta la schimbare si sa preia controlul in mod activ asupra carierelor lor, prin anticiparea nevoilor viitoare si prin actualizarea calificarilor lor pentru a putea anticipa aceste nevoi

Astfel in cadrul proiectului un numar de 194 de persoane din judetele: Cluj, Timis, Pitesti Vrancea au obtinut certificate de calificare si au promovat cursurile de Ingrijitori batrani la domiciliu, Baby sitter si Ingrijitori bolnavi la domiciliu.

 

Obtinerea unei calificari este primul pas in dezvoltarea carierei si este un proces continuu in conditiile actuale ale economiei de piata ce are in vedere mobilitatea si flexibilitatea pe piata muncii. Cresterea nivelului de competente este o conditie esentiala in cadrul reconversiei profesionale a angajatului determinate de restructurarea socio-economica.

 

Obiectivul general al proiectului Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – o sansa pentru viitor! il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din sectorul sanitar a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii, precum baby sitter, ingrijitor/ingrijitoare batrani la domiciliu si ingrijitor/ingrijitoare bolnavi la domiciliu.

 

Proiectul urmareste consilierea si orientarea in cariera a 3000 de angajati din sectorul sanitar si calificarea/recalificarea a 700 de angajati din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, fiind incurajate sa participe mai ales persoanele cu varsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin

 

Calificarea nu inseamna numai detinerea unui document care sa ateste acest lucru, ci si flexibilitate pe piata muncii. Flexibilitate inseamna mobilitate pe piata muncii atunci cand ai abilitati si competente specifice unui domeniu. In acelasi timp inseamna stabilitate la locul de munca ocupat prin dezvoltarea continua profesionala.

 

Pentru a fi la curent cu evolutia proiectului sau pentru a vedea modalitatile prin care puteti participa, accesati adresa: http://ascri.ro/oamgmamr/ sau site-ul www.ascri.ro sectiunea Proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare, contactati:

 

OAMGMAMR, Str. Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucuresti, tel. 021/224.00.55; fax. 021/224.00.75 www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.

________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni!

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

Titlul proiectului: „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – o sansa pentru viitor!

Comunicat de presă – 28 Septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Primul an de implementare a proiectului

”Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia”

Bucuresti, 28.09.2010Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE), in parteneriat cu Centrul Roman de Initiative (CRI), Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi si Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Calarasi (CJRAE Calarasi), implementeaza proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!, contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63004.

Proiectul se implementeaza pe o perioada de 3 (trei) ani.

In primul an de implementare au fost organizate o serie de actiuni complexe, iar echipa de proiect a urmarit indeplinirea obiectivelor/indicatorilor proiectului.

O activitate importanta din cadrul proiectului este A2. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea stagiilor de pregatire practica pentru elevii scolilor tehnologice, prevazute in curriculum-ul obligatoriu. Astfel, in acest prim an al proiectului au beneficiat de stagii de pregatire practica 201 elevi ai scolilor tehnologice implicate in desfasurarea proiectului, iar un numar de peste 560 de elevi au participat la intalniri de orientare si consiliere in cariera.

De asemenea, au fost organizate campanii de constientizare cu privire la oportunitatile oferite elevilor din scolile tehnologice pentru efectuarea stagiilor de pregatire practica , 2 schimburi de experienta interregionale si diseminare de bune practici privind stagiile de pregatire practica ale elevilor scolilor tehnologice si au fost premiati, pe baza performantelor deosebite, 20 de elevi selectati din grupul tinta din cele doua regiuni de dezvoltare Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia.

La stagiile de pregatire practica au participat elevi de la profilele resurse naturale si protectia mediului, chimie industriala, textile si pielarie si prelucrarea lemnului, din Bucuresti si Calarasi. Acestia au utilizat pe parcursul stagiilor de pregatire practica materiale suport, echipamente de protectie si materiale didactice : caiete de practica si fise de observatie.

Pentru informatii privind proiectul contactati : Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, str. Heliade intre VII Nr. 36, sector 2, Bucuresti, persoana de contact dna. Florina Aurelia Stanculescu – Manager de proiect, e-mail: office.cmbrae@rdsmail.ro, www.cmbrae.ro, nr. tel. 0722478431.

Pentru mai multe informatii privind proiectul accesati www.ascri.ro/cmbrae.

Pentru informatii suplimentare accesati site-ul www.fseromania.ro.

_______________________________________________________________________________

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ”Investește în oameni!”

Comunicat de presa – 22 Septembrie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

POSDRU/90/2.1/S/63004 Programe de consiliere profesională şi stagii de pregătire practică pentru elevii din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia”

__________________________________________________________________________________________

 

Posibilitati de insertie a absolventilor de liceu/scoli tehnologice pe piata muncii din Romania

Bucuresti, 22.09.2010Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE), in parteneriat cu Centrul Roman de Initiative( CRI), Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), Inspectoratul Scolar al Judetului Calarasi si Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Calarasi (CJRAE Calarasi), implementeaza proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!, contract nr. POSDRU/90/2.1/S/63004.

In perioada august – octombrie se desfasoara campania de informare /constientizare/ mediatizare a posibilitatilor de insertie a absolventilor de liceu/scoli tehnologice pe piata muncii. Activitatea face parte dintr-o serie de actiuni complexe si inovative implementate pentru elevii din anii terminali de liceu din regiunile de dezvoltare Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia.

In cadrul campaniei, elevii vor avea oportunitatea de a afla mai multe despre oportunitatile de facilitare a tranzitiei de la statutul de elev la cel de angajat.

De asemenea, vor fi abordate teme, specifice pentru fiecare profil al absolventilor scolilor tehnologice din domeniile resurse naturale si protectia mediului, chimie industriala, textile si pielarie si prelucrarea lemnului, privind constientizarea nevoii de pregatire practica la locul de munca.

Pentru informatii privind proiectul contactati Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, str. Heliade intre VII Nr. 36, sector 2, Bucuresti, persoana de contact dna. Florina Aurelia Stanculescu – Manager de proiect, e-mail: office.cmbrae@rdsmail.ro, www.cmbrae.ro, nr. tel. 0722478431.

Pentru mai multe informatii privind proiectul accesati www.ascri.ro, sectiunea ”proiecte in derulare”.

Pentru informatii suplimentare accesati site-ul www.fseromania.ro.

____________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013