Comunicat de presă – 29 August 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Bucuresti 29.08.2011

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunţă desfăşurarea cursurilor de calificare pentru 360 de angajaţi din industria lemnului, pentru urmatoarele calificari:

- Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;

- Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;

- Operatori maşini unelte cu comandă numerică;

- Tâmplar universal;

- Tapiţer şi asimilaţi.

 

Începerea cursurilor de calificare s-a realizat începând cu luna martie 2011 si se vor desfasura pâna in luna aprilie 2012, in cadrul proiectului strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

Proiectul „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

_______________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presa – 29 august 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat

Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune”-la finalul primului an de implementare

Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, anunță începerea celui de-al doilea an de implementare din cadrul proiectului strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, intitulat „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune”, având perioada de implementare 01.07.2010-30.06.2013.

Primul an de implementare al proiectului a fost încheiat cu succes, prin atingerea principalelor obiective stabilite ca urmare a activităților desfășurate. Astfel au fost organizate trei seminarii tematice pentru identificarea celor mai bune practici și metode de acțiune pentru creșterea nivelului de implicare al partenerilor sociali în cadrul dialogului social, axate pe diverse teme de interes pentru partenerii sociali. Seminariile s-au bucurat de participarea unui număr de peste 400 de reprezentanți ai federațiilor sindicale, uniunilor județene, organizații patronale reprezentative la nivel național, precum și reprezentanți ai organizațiilor societății civile. Dezbaterile din cadrul acestor seminarii au constituit o bază importantă în realizarea unei analize asupra nivelului de implicare și eficiență al partenerilor sociali în dialogul social tripartit și bipartit și al nivelului de dezvoltare a dialogului social în Romania.

Tot în cadrul primului an de implementare a fost elaborat Manualul de acțiune al partenerului social pentru eficientizarea rolului în cadrul dialogului social, document care a fost diseminat și discutat în cadrul Conferinței naționale ”Conștientizarea și promovarea dialogului social la nivel național și la teritorial, local ”, organizată la Mamaia în perioada 2-4 iunie 2011. Conferința a înregistrat un succes real prin participarea largă și activă a grupului țintă, peste 200 de participanți, reprezentând organizații ale partenerilor sociali și organizații ale societății civile, luând parte la dezbaterile organizate.

In cel de-al doilea an de implementare, care a început în luna iulie 2011, principalele activități se vor concentra pe elaborarea unei analize a nevoilor de formare pentru membrii partenerilor sociali, organizarea unor sesiuni de instruire pentru 100 persoane – personal al partenerilor sociali și organizarea unui seminar la nivel național pentru facilitarea transferului de competențe în rândul partenerilor sociali în corelație cu descentralizarea administrației publice. De asemenea, în 8 regiuni de dezvoltare ale țării se vor organiza câte două seminarii regionale de lucru privind piața muncii și ocupare pentru stimularea rolului dialogului social la nivel local, în urma cărora se vor elabora și disemina 8 planuri teritoriale de acțiune pentru promovarea dialogului social la nivel local.

Prin acest proiect echipa de implementare își dorește să promoveze dialogul social, ce reprezintă un factor socioeconomic esențial pentru promovarea unor condiții decente de muncă și pentru reducerea sărăciei.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: CNSLR – Frăția, Str. Cristian Popișteanu nr. 1–3, sector 1, București; Ana Carmen DULU – Manager Proiect; Ion SAMOILĂ – Președinte CNSLR-Frăția; telefon 021 310 08 90; 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

__________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Titlul proiectului: “Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune

Comunicat de presa – 18 august 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presa

O.A.M.G.M.A.M.R. – Oportunitatile formarii profesionale continue

Bucuresti, 18 august 2011

 

In cadrul proiectului „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”, implementat de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, in parteneriat cu Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, lansat pe data de 1 iulie 2010 in cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni!”, un numar de 110 persoane au finalizat cursurile de calificare si au obtinut diplome recuniscute national.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din sectorul sanitar a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii, precum baby sitter, ingrijitor/ingrijitoare batrani la domiciliu si ingrijitor/ingrijitoare bolnavi la domiciliu.

 

Proiectul urmareste consilierea si orientarea in cariera a 3000 de angajati din sectorul sanitar si calificarea/recalificarea a 700 de angajati din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, fiind incurajate sa participe mai ales persoanele cu varsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin

 

Formarea profesionala poate fi definita ca fiind o procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma.

 

De asemenea, formarea profesionala trebuie inteleasa ca o activitate prin care o persoana, avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale.

Formarea profesionala se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii cuprinse in “Clasificarea Ocupatiilor din Romania” – COR, pe baza standardelor ocupationale si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.

 

Oportunitatile formării profesionale în general

 

Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe. În acelaşi timp, este important să se promoveze calitatea ofertei de formare şi să se asigure relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei prin dezvoltarea unui set de aptitudini şi a unui model atitudinal, toate necesare pentru realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii.

 

In acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere.

 

Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii. Factorii cauzatori de schimbare în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor, creşterea competiţiei şi retehnologizările.

La nivel personal, indivizii vor trebui, si ei, sa se adapteze noilor schimbari. Angajatii vor deveni din ce in ce mai apreciati pentru calitatile native: creativitate, spontaneitate, rapiditatea in luarea deciziilor.

Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi tehnologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi comunicarea. Apare astfel necesarul de formare – nevoia de actualizare a competenţelor forţei de muncă prin formare continuă.

Pentru o instituţie publică sau pentru o companie care doreşte ca angajaţii săi să fie mai performanţi şi mai eficienţi, un curs de formare profesionala reprezintă o investiţie bine făcută şi fiabilă. În plus, având angajaţi posesori ai unei diplome recunoscuta la nivel national si international există garanţia că vor fi reduse pierderile de timp datorate lacunelor de cunoştinţe în domeniu.

 

 

Pentru a fi la curent cu evolutia proiectului sau pentru a vedea modalitatile prin care puteti participa, accesati adresa: http://ascri.ro/oamgmamr/ sau site-ul www.ascri.ro sectiunea Proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare, contactati:

 

OAMGMAMR, Str. Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, tel. 021/224.00.55; fax. 021/224.00.75 www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.

______________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni!

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

Titlul proiectului: „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – o sansa pentru viitor!

Comunicat de presa – 17 august 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presa

C.N.S.L.R. – FRATIA –Formarea profesionala continua si oportunitatile acesteia

 

Bucuresti, 17 august 2011

 

In cadrul proiectului Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico – sociala”, implementat de catre Confederaţia Naţionala a Sindicatelor Libere din Romania – Fraţia, in parteneriat cu Institutul de Educatie si Studii Sindicale si cu Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, lansat pe data de 1 iulie 2010 in cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni!”, inca 75 de persoane au primit diplomele in cadrul cursurilor de calificare

 

Obiectivul general al acestui proiect il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din toata tara a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii precum lucrator in comert, agent de paza si ordine, baby sitter si ingrijitor batrani la domiciliu.

 

Formarea profesionala poate fi definita ca fiind o procedura prin care o persoana dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma.

De asemenea, formarea profesionala trebuie inteleasa ca o activitate prin care o persoana, avand deja o calificare ori o profesie, dobandeste noi competente cognitive si functionale.

Formarea profesionala se organizeaza pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii cuprinse in “Clasificarea Ocupatiilor din Romania” – COR, pe baza standardelor ocupationale si a clasificarilor elaborate de comitetele sectoriale.

 

Oportunitatile formării profesionale în general

Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe. În acelaşi timp, este important să se promoveze calitatea ofertei de formare şi să se asigure relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei prin dezvoltarea unui set de aptitudini şi a unui model atitudinal, toate necesare pentru realizarea în condiţii de eficienţă a cerinţelor unei profesii.

În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere.

Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii. Factorii cauzatori de schimbare în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor, creşterea competiţiei şi retehnologizările.

La nivel personal, indivizii vor trebui, si ei, sa se adapteze noilor schimbari. Angajatii vor deveni din ce in ce mai apreciati pentru calitatile native: creativitate, spontaneitate, rapiditatea in luarea deciziilor.

Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi tehnologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi comunicarea. Apare astfel necesarul de formare – nevoia de actualizare a competenţelor forţei de muncă prin formare continuă.

Pentru o instituţie publică sau pentru o companie care doreşte ca angajaţii săi să fie mai performanţi şi mai eficienţi, un curs de formare profesionala reprezintă o investiţie bine făcută şi fiabilă. În plus, având angajaţi posesori ai unei diplome recunoscuta la nivel national si international există garanţia că vor fi reduse pierderile de timp datorate lacunelor de cunoştinţe în domeniu.

 

Pentru a fi la curent cu evolutia proiectului sau pentru a vedea modalitatile prin care puteti participa, accesati adresa http://ascri.ro/fratia2/ sau accesati site-ul http://www.ascri.ro/ sectiunea Proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati:

 

CNSLR – Fratia, Str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sector 1, Bucuresti, telefon 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, accesati: www.fseromania.ro.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ – 12 August 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

12.08.2011

Finalizarea concursului de evaluare a competențelor teoretice și practice a elevilor din școlile postliceale sanitare

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), , beneficiar al proiectului cu titlul: „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” anunță finalizarea concursului de evaluare a competentelor teoretice si practice a elevilor de la Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov, Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța, Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” București .

În urma concursului și a evaluării finale a stagiilor de pregătire practică din perioada anului școlar, au fost acordate 10 premii la Colegiul de Științe „Grigore Antipa” Brașov și 5 premii la Grupul Școlar „George Emil Palade” Constanța. Din cauza prezenței reduse la concurs, la Școala Postliceală Sanitară ”Fundeni” București au fost acordate 14 premii din cele 20 anunțate inițial. Cele 6 premii neacordate se vor reporta pentru anul școlar 2011-2012.

Cei 29 de elevi clasați au fost premiați pentru performanțele deosebite demonstrate în cadrul stagiilor de pregătire practică, cu premii în valoare de 1850 Ron/elev, acordate în cadrul proiectului.

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas Romania, Asociația Centrul Roman de Inițiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceala Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, în perioada iulie 2010- iunie 2013.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com. Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519

Titlul proiectului: “Program transnațional de imbunatațire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activa.

Anunt privind achizitia de mobilier de birou

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea procedurii de prospectare a pietei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de mobila de birou, in cadrul Proiectului cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 ”Investeste in oameni!”, cu titlul “Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”, al carui beneficiar este Asociatia Centrul Roman de Initiative, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/50251.

 

Download Anunț

COMUNICAT DE PRESĂ – 8 August 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

COMUNICAT DE PRESĂ

08.08.2011

Evaluarea competențelor teoretice și practice a elevilor Școlii Postliceale Sanitare ”Fundeni București într-un proiect european

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), beneficiar al proiectului cu titlul: „Program transnațional de imbunatațire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activa”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, in cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” anunță organizarea concursului de evaluare a competențelor teoretice și practice, în urma căruia se vor acorda premii elevilor Scolii Postliceale Sanitare Fundeni, care au demonstrat performanțe deosebite pe parcursul stagiilor de pregatire practica.

În data de 10 august 2011, 100 de elevi ai Scolii Postliceale Sanitare Fundeni, înscriși în grupul țintă al proiectului și care n-au participat la stagiile de pregatire practica din Irlanda, au posibilitatea să participe la un concurs organizat în cadrul proiectului, în vederea acordarii unor premii pentru performanțe deosebite înregistrate în cadrul stagiilor de pregatire practica.

Premiile se acorda în condiții de concurs, fiind organizate doua etape de evaluare:

o primă etapă constă în evaluarea rezultatelor obținute de elevi în cadrul stagiilor de pregatire practica din perioada anului școlar și a doua etapa cuprinde participarea elevilor la o proba teoretica și o proba practica, reprezentând evaluarea competențelor practice însușite de elevi în cursul ultimului an școlar încheiat.

În urma concursului, primii 20 de elevi clasați vor fi premiați pentru performanțele deosebite demonstrate în cadrul stagiilor de pregatire practica, cu premii în valoare de 1850 Ron/elev, acordate în cadrul proiectului.

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas Romania, Asociația Centrul Roman de Inițiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceala Sanitara Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța în perioada iulie 2010- iunie 2013.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com. Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte in oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519

Titlul proiectului: “Program transnațional de imbunatațire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școala la viața activa.

Comunicat de presă – 22 iunie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Conferința Națională pentru Conștientizarea și Promovarea Dialogului Social cu accent pe promovarea dialogului social la nivel naţional şi la nivel teritorial, local

 

În perioada 2-4 iunie 2011 a avut loc la Mamaia, Conferința Națională pentru Conștientizarea și Promovarea Dialogului Social cu accent pe promovarea dialogului social la nivel naţional şi la nivel teritorial, local, organizată de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Asociația Centrul Român de Inițiative, în cadrul proiectului strategic „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”.

Conferința a reprezentat ultima din seria acțiunilor planificate în cadrul Campaniei de conștientizare și dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului dialogului social bipartit și tripartit în domeniul dezvoltării economice durabile, al ocupării și al incluziunii sociale și a avut ca scop promovarea dialogului social la nivel național și teritorial.

La conferinta au participat membri ai partenerilor sociali, asociatii profesionale, organizatii ale Societatii civile, reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, din cadrul Direcției de Dialog Social și Relația cu Parlamentul. In cadrul conferintei au avut loc prezentari si sesiuni de lucru, menite sa ajute la imbunatatirea Manualului de actiune al partenerului social, document elaborat de membrii echipei de implementare a proiectului ce urmeaza sa fie tiparit si diseminat pana la finele celui de-al doilea an de implementare

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: CNSLR – Frăția, Str. Cristian Popișteanu nr. 1–3, sector 1, București; telefon 021.312.43.47; fax 021.313.59.38; secretariat-general@cnslr-fratia.ro; Centrul Român de Inițiative: telefon 021.310.08.90; fax: 021.313.09.66; e-mail: contact@ascri.ro.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

_____________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Titlul proiectului: “Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune

Comunicat de presa – 21 Iulie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Comunicat de presa

 

„Creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, alternativă la șomajul determinat de criza economico-socială” – Importanța și beneficiile participării la cursuri de formare profesională continuă

 

Asociația „Centrul Roman de Initiative” și Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția

 

vă invită să participați în data de 27 iulie 2011 orele 10.00 în sala de conferințe din cadrul sediului Frăția de la adresa: Str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sector 1, București

la Conferința de informare și conștientizare a beneficiilor formării profesionale continue din cadrul proiectului: „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”, Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55112

 

 

Acest eveniment are ca scop informarea cu privire la oportunitățile pe care le are formarea profesională continuă cât și a beneficiilor pe care le au angajații care participă la programe de formare profesională.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din toata tara a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii precum lucrator in comert, agent de paza si ordine, baby sitter si ingrijitor batrani la domiciliu.

 

Proiectul urmareste consilierea si orientarea in cariera a 2500 de angajati si calificarea/recalificarea a 500 de angajati, din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, fiind incurajate sa participe mai ales persoanele cu varsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin.

 

Evenimentul se va desfășura cu participarea echipei de proiect, a experților in partea furnizorilor de orientare si consiliere și a celor de organizare a cursurilor de formare profesională, a potențialilor beneficiari, a reprezentanților mass media.

 

Vă așteptăm cu drag!

 

Pentru a fi la curent cu evolutia proiectului sau pentru a vedea modalitatile prin care puteti participa, accesati adresa http://ascri.ro/fratia2/ sau accesati site-ul http://www.ascri.ro/ sectiunea Proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati:

 

CNSLR – Fratia, Str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sector 1, Bucuresti, telefon 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, accesati: www.fseromania.ro.

 

Agenda de lucru

 

 

10.00 – 10.30: Înregistrarea participanţilor, distribuirea mapelor

10.30 – 10.45: Deschiderea Conferinţei

  • Reprezentant CNSLR-Frăţia: Cuvânt de deschidere

10.45 – 11.00: Prezentarea proiectului : „Creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piața muncii, alternativă la șomajul determinat de criza economico-socială” și a rezultatelor atinse in primul an de implementare

11.00 – 11.15: Prezentarea oportunităților oferite de formarea profesională continuă și conștientizarea nevoii de formare profesională continuă

11.15 – 11.30: Prezentarea programului de orientare si consiliere și beneficiile acestuia

  • Reprezentant SC BRIGHTLINE RECRUITMENT SRL

11.30 – 11.45: Prezentarea cursurilor de calificare realizate (Baby sitter, Ingrijitor batrani la domiciliu, Agent paza si ordine, Lucrator in comert) si beneficiile acestora

  • Reprezentant SC DAG IMPEX SRL

11.45 – 12.15: Sesiune de întrebări și răspunsuri

12.15 – Închiderea conferinței

  • Reprezentant CNSLR-Frăţia: Cuvânt de închidere

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55112

 

Emoții pentru elevii Grupului Școlar „George Emil Palade” Constanța

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

semnatura compusa

Emoții pentru elevii Grupului Școlar „George Emil Palade” Constanța

20 iulie 2011

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), beneficiar al proiectului cu titlul: „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!” anunță organizarea concursului de evaluare a competențelor teoretice și practice, în urma căruia se vor acorda premii elevilor Grupului Școlar „George Emil Palade” Constanța, care au demonstrat performanțe deosebite pe parcursul stagiilor de pregătire practică.

In data de 25 iulie 2011, 25 de elevi ai Grupului Școlar „George Emil Palade” Constanța, înscriși în grupul țintă al proiectului și care n-au participat la stagiile de pregătire practică din Irlanda, au posibilitatea să participe la un concurs organizat în cadrul proiectului, în vederea acordarii unor premii pentru performanțe deosebite înregistrate în cadrul stagiilor de pregătire practică.

Premiile se acordă în condiții de concurs, fiind organizate doua etape de evaluare:

o prima etapă constă în evaluarea rezultatelor obținute de elevi în cadrul stagiilor de pregătire practică din perioada anului școlar și a doua etapă cuprinde participarea elevilor la o probă teoretică și o probă practică, reprezentând evaluarea competențelor practice însușite de elevi în cursul ultimului an școlar încheiat.

În urma concursului, primii 5 elevi clasați vor fi premiați pentru performanțele deosebite demonstrate în cadrul stagiilor de pregătire practică, cu premii în valoare de 1850 Ron/elev, acordate în cadrul proiectului.

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas România, Asociația Centrul Român de Inițiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, în perioada iulie 2010- iunie 2013.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați OAMGMAMR, la sediul din Str.Ing. Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com. Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.