Promovarea formarii profesionale – E-Nursing: Program de Instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului medical – ID POSDRU/81/3.2/S/ 57946

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

 

PROMOVAREA ȘI ASIGURAREA FORMARII PROFESIONALE PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN DOMENIUL SANITAR PENTRU A ASIGURA IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII 
IN SISTEMUL DE SANATATE

 

Prin proiectul „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar” derulat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, în parteneriat cu Federatia SANITAS din România, Asociatia “Centrul Român de Initiative”, An Bord Altranais (Dublin, Irlanda) si Consejo General de Enfermeria (Madrid, Spania) se promoveaza dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar, prin participarea personalului sanitar la cursuri de formare in TIC si schimburi de experienta cu parteneri transnationali in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii.
De asemenea, in cadrul proiectului se vor derula activitati de promovare si asigurare a formarii profesionale pentru personalul medical din domeniul sanitar pentru a asigura implementarea noilor tehnologii in sistemul de sanatate.
Orientarea catre o societate bazata pe cunoastere presupune investitii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajatii sa dobândeasca noi competente. În acest context, învatarea pe tot parcursul vietii trebuie abordata ca o necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazate pe cunoastere.
Informatizarea este necesara pentru sistemul de sanatate din România, pentru a cunoaște cu adevarat resursele care intra în sistem, modul lor de utilizare și, daca, în final, calitatea serviciilor, a actului medical se ridica la nivelul resurselor introduse in sistem.
Astfel, un obiectiv foarte important de atins îl reprezinta cresterea adaptabilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si certificare a competentelor TIC, facilitându-se astfel dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar în concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.
Acest obiectiv poate fi atins prin promovarea si sprijinirea formarii profesionale pentru personalul din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de formare TIC, cât si prin promovarea metodelor inovatoare de organizare flexibila a muncii în sectorul sanitar într-un sistem sanitar eficient prin informatizare în vederea adoptarii de noi practici de lucru, implementarea noilor tehnologii si îmbunatatirea conditiilor de munca.
Tehnologia informatiei si comunicatiile si standardele informatice specifice domeniului sanitar trebuie sa devina parte integranta a procesului educational si al programelor de instruire pentru toate tipurile de personal din domeniul sanatatii. 

Bucuresti, Mai 2011

 

Aspecte Generale FPC

Rolul EMC

Rolul TIC

Formare in TIC

Comunicat de presă – 18 mai 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Comunicat de presa

C.N.S.L.R. – FRATIA – Lansare site proiect cu titlul „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”

 

Bucuresti, 18 mai 2011 Confederaţia Naţionala a Sindicatelor Libere din Romania – Fraţia, in parteneriat cu Institutul de Educatie si Studii Sindicale si cu Asociatia „Centrul Roman de Initiative”,au lansat pe data de 1 iulie 2010 un nou proiect strategic cofinantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeste in oameni!”, intitulat Creşterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico – sociala”, ce se va derula pe o perioada de 36 de luni. Proiectul are acum o pagina dedicata pentru informarea cat mai completa si corecta a desfasurarii acestuia la adresa http://ascri.ro/fratia2/

 

 

Obiectivul general al acestui proiect il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajatilor din toata tara a unor programe gratuite de consiliere si asistenta in dezvoltarea de abilitati care sa le faciliteze siguranta locului de munca. De asemenea, pe langa programele de consiliere si orientare profesionala, in acest proiect sunt oferite si cursuri gratuite de calificare/recalificare in meserii cautate pe piata muncii, precum lucrator in comert, agent de paza si ordine, baby sitter si de ingrijitor batrani la domiciliu.

 

Proiectul urmareste consilierea si orientarea in cariera a 2500 de angajati si calificarea/recalificarea a 500 de angajati, din toate regiunile de dezvoltare ale tarii, fiind incurajate sa participe mai ales persoanele cu varsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin si este implementat de CNSLR-Fratia in parteneriat cu Institutul de Educatie si Studii Sindicale si cu Asociatia „Centrul Roman de Initiative”.

 

Conditia esentiala pentru a participa la cursurile de calificare este participarea la programele de orientare si consiliere. Scopul acestor programe este de a spori gradul de constientizare al participantilor asupra optiunilor pe care le pot avea pe piata muncii, precum si de a-i orienta catre o cariera in care isi pot valorifica abilitatile si aptitudinile personale.

 

Cursul/cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din Romania, autorizati de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, iar la absolvirea lor, toti participantii vor primi subventii si certificate de calificare recunoscute la nivel national sau european, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii, avizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.

 

Pentru a fi permanent informati referitor la rezultatele inregistrate in cadrul proiectului cat si a putea urmari evolutia acestuia accesati pagina special construita a acestuia la adresa: http://ascri.ro/fratia2/ sau accesati site-ul http://www.ascri.ro/ sectiunea proiecte in derulare.

 

Pentru informatii suplimentare privind proiectul, contactati:

 

CNSLR – Fratia, Str. Cristian Popisteanu nr. 1–3, sector 1, Bucuresti, telefon 021.312.43.47; 021.313.94.57; fax 021.313.59.38; www.cnslr-fratia.ro, e-mail: confederatiafratia@yahoo.com

 

Pentru mai multe informatii despre programul de finantare POSDRU 2007-2013, accesati: www.fseromania.ro.

____________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni!

Titlul proiectului: „Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55112

 

Comunicat de presă – 17.05.2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

17.05.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative” in parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW (Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei implementeaza proiectului strategic cu finantare europeană nerambursabilă „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani (1 iulie 2010-30 iunie 2012) și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Prezentarea proiectului urmareste informarea, constientizarea si mediatizarea beneficiilor formarii profesionale continue pentru angajatii din industria lemnului.

Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare

Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 1000 de angajati din industria lemnului (din care 500 femei)..

Dintre cei 1000 de angajati, 360 (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare.

Astazi,17.05.2011 vor participa la programul de consiliere si orientare profesionala aproximativ 50 de angajatii din industria lemnului din judetul Iasi.Persoanelor prezente li se vor prezenta importanta participarii la la programe de orientare si consiliere in cariera, precum si importanta obtinerii unei calificari.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Amalia Daraban – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Str. Ceasornicului nr.8, sector 1, București, telefon 021/310.08.90, fax: 021.313.09.66, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

_________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 50251

Titlul proiectului: „Creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”


Comunicat de presă – mai 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Ocna Şugatag, 21.05.2011

Federaţia Sindicatelor Libere din industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Ocna Şugatag, Hotel SALINA, jud.Maramureş în ziua de 21 mai 2011, orele 09.00-12.00 o intalnire unde se va discuta despre desfasurarea cursurilor de fomare profesionala continua, despre oportunitatile oferite de acestea si totodata constientizarea nevoi de formare profesionala, importanta si beneficiile participarii angajatilor din industria lemnului la cursurile de formare profesionala continua, cu tema:

„CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA LEMNULUI O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

Acţiunea face parte din proiectul „Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului’’. Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului – în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fedeaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers – EFBWW), Asociaţia „Centrul Român de Iniţiative” (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) şi este cofinanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!”, contract nr. POSDRU/80/2.3/S/46322, cu tema „Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului”.

La aceasta intalnire vor participa lideri ai sindicatelor din industria lemnului, responsabili de zone, experţi din domeniul orientării, consilierii, pregătirii şi calificării profesionale din cadrul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) şi Fundaţia Pentru Învăţământ (FPI).

Participanţii din cadrul acestei intalniri vor prezenta exemple de bune practici din cadrul acesteia precum şi propuneri de implementare de bune practici în acest domeniu.

Organizatorii vor prezenta unele concluzii desprinse din campania de orientare şi consiliere a celor 1000 de persoane, care fac parte din grupul ţintă, dar si de pe parcursul desfasurarii cursurilor de formare profesioanala.

În cadrul intalnirii ce va avea loc pe 21 mai 2011, se vor prezenta rezultatele orientarii si consilierii şi componenţa grupelor de calificare pentru meseriile de:

- Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;

- Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;

- Operatori maşini unelte cu comandă numerică;

- Tâmplar universal;

- Tapiţer şi asimilaţi.

Pe parcursul acestei campanii se urmăreşte, între altele, instruirea şi stabilirea responsabilităţilor persoanelor care participă la cursurile de calificare, dar şi prezentarea beneficiilor formării profesionale continue.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com. Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.fseromania.ro.

 

PREŞEDINTE,

VASILE BĂDICA

Comunicat de presă – 13.05.2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar

București 13.05.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Societatea de Analize Feministe AnA derulează proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”. Proiectul a început la 1 decembrie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 30 noiembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la constituirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive pentru femeile din sistemul sanitar.

Proiectul promoveză principiul egalităţii de şanse şi de gen prin activităţi adresate autorităţilor publice centrale şi locale şi partenerilor sociali implicaţi în procesul de descentralizare a sistemului sanitar, pregătirea unui ghid pentru constituirea unei reţele profesionale şi interprofesionale pentru femeile angajate în sistemul de sănătate, organizarea şi desfăşurarea unei campanii de informare care va pune accent atât pe atragerea femeilor în vederea ocupării lor în unităţile din sistemul sanitar, cât şi pe dezvoltarea carierei şi promovarea acestora în funcţii de conducere.

De asemenea, în cadrul proiectului va fi realizată o cercetare privind segregarea profesională bazată pe gen în sectorul de sănătate. În acest sens, în perioada aprilie – iunie 2011 va fi aplicat la nivelul personalului medical un Chestionar – segregare de gen în sectorul de sănătate în scopul realizării unei analize comparative între femei și bărbați în ceea ce privește nivelul de ocupare, profesia, posibilitățile de dezvoltare a carierei și veniturile în sistemul sanitar. În cadrul cercetării se vor identifica povești de succes ale femeilor aflate în funcții de conducere din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar.

Chestionarul poate fi descărcat de pe site-ul www.ascri.ro, www.federatiasanitas.ro, www.oamr.ro și depus, după completare, la sediile filialelor Federatiei SANITAS din România sau O.A.M.G.M.A.M.R., semnat pe fiecare pagina, însoțit de copie după C.I/B.I și Adeverință de salariat.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați:

Rusu Irina, Manager proiect, Asociația “Centrul Român de Inițiative”, sediul de implementare: str. Ceasornicului, nr. 8, sector 1, Bucureşti; telefon 021/310.08.90, fax: 021/3130966, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com, web: www.ascri.ro.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!

Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Titlul proiectului: „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Comunicat de presă – mai 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului organizează în staţiunea Ocna Şugatag – Hotel SALINA, jud.Maramureş în perioada 20-21 Mai 2011 cel de-al III – lea Seminariu, cu tema:

„Identificarea celor mai bune practici şi metode de acţiune în vederea creşterii modului de implicare al partenerilor sociali în contextul dialogului social”

Acţiunea face parte din proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea partenerilor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

La Seminariu participă aproximativ 200 persoane salariaţi din cadrul Agenţilor economici din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din Grupul ţintă.

Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers – EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

Participă invitaţi parteneri de dialog social din cadrul instituţiilor Consiliul Economic Social (CES), Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR – FRĂŢIA), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), CSSEPLIM, experţi sectoriali precum şi alte persoane.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi :

- Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460

- FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.

- Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro

 

 

PREŞEDINTE,

VASILE BĂDICA

Comunicat de presă – 11 mai 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă privind programele de calificare si recalificare

Bucuresti 11.05.2011

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, impreuna cu partenerii Asociatia „Centrul Roman de Initiative” si „Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei „, anunta ca in urma finalizarii programelor de consiliere si orientare profesionala au inceput sa se desfasoare programele de calificare si recalificare a angajatilor din industria lemnului in cadrul proiectului strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

Desfasurarea programelor de calificare si recalificare se realizeaza incepand cu luna martie 2011, respectiv L9 si se vor desfasura pe parcursul perioadei de implementare pana in luna L22, respectiv luna aprilie 2012. Numai 360 de persoane (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare. Toate cursurile calificare/recalificare vor cuprinde si module legate de mediu, module privind prevenirea poluarii precum si module legate de sanatatea şi securitatea in munca, module privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse si respectarea diversitatii.

Proiectul „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

___________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR MANAGERIALE SI ANTREPRENORIALE

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

semnatura compusa

Contract POSDRU/92/3.1/S/61289 „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale în vederea creşterii competitivităţii şi valorificării oportunităţilor de afaceri”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”

 

OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR MANAGERIALE SI ANTREPRENORIALE

 

Bucuresti, 11.05.2011

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti proiectul strategic cu titlul ”Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!

Proiectul se desfasoara in parteneriat cu: Steinbeis-Europa-Zentrum (Germania), Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti, Dynamic Human Resources si Asociatia “Centrul Roman de Initiative”.

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea culturii antreprenoriale in vederea cresterii abilitatii persoanelor de a materializa ideile de afaceri, prin activitati orientate catre crearea unei structuri care sa ofere servicii complexe de asistenta intreprinzatorilor, astfel incat sectorul IMM sa genereze un numar crescut de afaceri.

Grupul tinta vizat in cadrul proiectului este format din 200 intreprinzatori (proprietari/ administratori ai unor IMM-uri) asistati pentru cresterea competitivitatii companiilor pe care le conduc; 100 intreprinzatori asistati pentru identificarea de parteneri; 400 de manageri consiliati pentru cresterea eficientei organizationale; si 400 de potentiali intreprinzatori care doresc sa initieze o afacere independenta.

Participarea la seminariile si cursurile adresate fiecarei categorii de grup tinta organizate in cadrul proiectului este gratuita. Dosarul de inscriere in grupul tinta va contine urmatoarele documente, in functie de fiecare categorie de grup tinta:

I. Intreprinzatori (proprietari/administratori ai unor IMM-uri)

1. Formular inregistrare grup tinta, semnat (original)
2. Declaratie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat (original)
3. Carte de identitate (copie)
4. Act constitutiv (copie), sau Extras al Registrului Comerţului (copie), sau Adeverinta eliberata de societate din care sa reiasa calitatea de asociat a persoanei (original)

5. Ultima diploma de absolvire a studiilor (copie)

II. Manageri

1. Formular inregistrare grup tinta, semnat (original)
2. Declaratie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat (original)
3. Carte de identitate (copie)
4. Adeverinta salariat din care sa reiasa ca acesta este angajat pe functie de conducere (original) sau Contract individual de munca (copie)

5. Ultima diploma de absolvire a studiilor (copie)

III. Potentiali intreprinzatori care doresc sa initieze o afacere independenta

1. Formular inregistrare grup tinta, semnat (original)
2. Declaratie referitoare la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, semnat (original)
3. Carte de identitate (copie)
4. Adeverinta salariat (original) sau Contract individual de munca (copie) sau, dupa caz, Act constitutiv (copie), sau Extras al Registrului Comertului (copie), sau Adeverinta eliberata de societate din care sa reiasa calitatea de asociat a persoanei (original)
5. Declaratie pe propria raspundere ca persoana doreste sa initieze o afacere (original)

6. Ultima diploma de absolvire a studiilor (copie)

Principalele avantaje obtinute in urma participarii la activitatile proiectului sunt dezvoltarea personala si profesionala, networking-ul si oferirea de solutii de optimizare a eficientei organizationale prin servicii de consiliere profesionala.

Pentru informații suplimentare privind proiectul vizitati www.ccib.ro sau www.ascri.ro, secțiunea ”Proiecte în derulare”.

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU accesați: www.fseromania.ro.

Comunicat de presă – 16.05.2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

16.05.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative” in parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW (Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei implementeaza proiectului strategic cu finantare europeană nerambursabilă „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani (1 iulie 2010-30 iunie 2012) și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Prezentarea proiectului urmareste informarea, constientizarea si mediatizarea beneficiilor formarii profesionale continue pentru angajatii din industria lemnului.

Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare

Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 1000 de angajati din industria lemnului (din care 500 femei)..

Dintre cei 1000 de angajati, 360 (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare.

Astazi,16.05.2011 vor participa la programul de consiliere si orientare profesionala aproximativ 60 de angajatii din industria lemnului din judetul Suceava.Persoanelor prezente li se vor prezenta importanta participarii la la programe de orientare si consiliere in cariera, precum si importanta obtinerii unei calificari.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Amalia Daraban – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Str. Ceasornicului nr.8, sector 1, București, telefon 021/310.08.90, fax: 021.313.09.66, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.