Anunţ website CRI – www.ascri.ro

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia  de
servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora
în cadrul implementării  “Dialogul social  – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”,
conform contract POSDRU/93/3.3/S/60304

Anunt%20achizitie%20servicii%20tiparire%20materiale%20promotionale%20Fratia%206030.pdf

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea grafica de materiale publicitare si productia acestora pentru implementarea Proiectului POSDRU/80/2.3/S/59576 cu titlul « Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar »

 

Download anunt – format PDF

Comunicat de presă – 4.08.2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Lansarea proiectului cu finanțare europeană – Îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă

 

București, 4.08.2010 – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR), în parteneriat cu Federația Sanitas România, Asociația Centrul Român de Inițiative (CRI), Organizația „An Bord Altranais” – Irlanda, Organizația „Consejo General de Enfermería (CGE)” – Spania, Școala Postliceală Sanitară Fundeni, Colegiul de Științe „Grigore Antipa” – Brașov și Grupul Școlar „George Emil Palade” – Constanța, anunță lansarea unui nou proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, intitulat „Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă”.

Proiectul a început în luna iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 (treizeci și șase) luni.

În societatea actuală, un prim obstacol în calea obținerii și păstrării unui loc de muncă îl reprezintă corelarea deficitară între sistemul de educație și formare profesională și dinamica pieței muncii. Proiectul contribuie la îmbunătățirea procesului de inserție a absolvenților școlilor sanitare pe piața muncii, prin obținerea unei calificări complete și solicitate pe piața actuală a muncii.

Intervențiile finanțate în cadrul acestui program contribuie la asigurarea de oportunități pentru participanți, prin oferirea unei șanse fie prin educație, fie prin formare profesională continuă, fie prin muncă.

Astfel, în cadrul acestui proiect vor fi instruiți 200 de tutori, care vor participa la sesiuni de training transnaționale. Aceste sesiuni de training vizează perfecționarea personalului medical cu rol de tutori pentru pregătirea practică a elevilor școlilor sanitare.

De asemenea, 500 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ vor beneficia de stagii de practică inovatoare desfășurate atât în spitale din România, cât și în spitale din țări membre ale Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea cu succes a activităților, elevii vor avea la dispoziție, materiale suport (caiete de practică, manual de practică standardizat, cărți, reviste, echipamente de protecție, etc). Toți elevii care participă la stagiile de pregătire, vor beneficia de servicii de consiliere și orientare în carieră.

La finalul stagiilor de practică, 60 de elevi vor fi premiați cu o excursie de 5 zile într-o țară membră a UE, în vederea efectuării de vizite la potențiali angajatori sau premii în bani, în valoare de 1850 ron/elev.

Pentru eficientizarea și promovarea obiectivelor programului, se vor organiza campanii de conștientizare și informare cu privire la oportunitățile oferite elevilor din școlile cu profil sanitar pentru efectuarea stagiilor de practică și pentru inserția absolvenților pe piața muncii.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școala postliceală sanitară la viața activă, prin îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică și a serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora, asigurându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: OAMGMAMR, strada Inginer Zablovschi, Nr. 76, București; Mircea Timofte – Președinte; telefon: (021) 2240055; fax: (021) 2240075; www.oamr.ro; oammromania@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 90/ 2.1 / S / 61519

Titlul proiectului: “Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă.

 

Anunt privind organizarea procedurii pentru achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt  privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar – papetarie in cadrul Proiectului “Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate in industria lemnului” ID 50251.

 

anunt – format Microsoft Word

Comunicat de presă – 28.07.2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”

București 28.07.2010

Asociația “Centrul Român de Inițiative” în parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW (Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Celulozei și Hârtiei anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”.

 

Proiectul începe la 1 iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, până la data de 30 iunie 2012.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 1000 de angajati din industria lemnului (din care 500 femei). Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare.

Dintre cei 1000 de angajati, 360 (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Georgeta Ghiu – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Str. Neagoe Vodă nr. 24-26, sector 1, București, telefon 0769255997, fax: 021.315.02.09, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

__________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 50253

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului

Comunicat de presă – 27 iulie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

Comunicat de presă

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”

București 27.07.2010

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Celulozei și Hârtiei anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”, intitulat „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

Proiectul începe la 1 iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, până la data de 30 iunie 2012.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

__________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presă – 27 iulie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

Lansarea proiectului strategic cu finanțare europeană „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”

București 27.07.2010

Federația sindicatelor Libere din Industria Lemnului, în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn(European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei anunță lansarea unui nou „Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” – „Investește în oameni!”,, intitulat „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”.

Proiectul începe la 1 iulie 2010 și se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, până la data de 30 iunie 2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Proiectul se adresează unui număr de 600 de persoane care participă la seminariile tematice organizate la nivel national, din care: 500 persoane al personalului partenerilor sociali (selectate de la 42 de parteneri sociali din toate regiunile de dezvoltare ale țarii), 50 persoane a asociațiilor profesionale și 50 de persoane a personalului membrilor comitetelor sectoriale. Aceștia vor fi selectați din toate regiunile de dezvoltare ale țării.

Implementarea proiectului finanțat prin POSDRU se va efectua având în vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila. Activităile proiectului vor urmări principiile dezvoltării durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, un aspect esențial fiind promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Bădica Vasile – Manager Proiect,

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 50253

Titlul proiectului: “ Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului

Comunicat de presă – 28 iulie 2010

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

 

OAMGMAMR – O ȘANSĂ PENTRU VIITOR!

 

București, 28 iulie 2010 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în parteneriat cu Asociația „Centrul Român de Inițiative”, anunță lansarea unui nou proiect strategic cofinanțat din Fondul Social European, în cadrul Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!”, intitulat „Orientarea profesională și calificarea angajaților din sectorul sanitar – O șansă pentru viitor !”.

 

Proiectul a debutat pe data de 1 iulie 2010 și se va derula pe o perioadă de 36 (treizeci și șase) de luni.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane prin oferirea angajaților din sectorul sanitar a unor programe gratuite de consiliere și asistență în dezvoltarea de abilități care să le faciliteze siguranța locului de muncă. De asemenea, pe lângă programele de consiliere și orientare profesională, în acest proiect sunt oferite și cursuri gratuite de calificare/recalificare în meserii căutate pe piața muncii, precum baby sitter, îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitor/îngrijitoare bolnavi la domiciliu.

 

Proiectul urmărește consilierea și orientarea in carieră a 3000 de angajați din sectorul sanitar și calificarea/recalificarea a 700 de angajați, din toate regiunile de dezvoltare ale țării, fiind incurajate să participe mai ales persoanele cu vârsta de peste 45 de ani si cele de sex feminin.

 

Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din România, autorizați de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, iar la absolvirea lor, toți participanții vor primi subvenții și certificate de calificare recunoscute la nivel național sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toată durata vieții, avizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați: OAMGMAMR, Str. Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1 Bucureşti, tel. 021/224.00.55; fax. 021/224.00.75 www.oamr.ro, e-mail: oammromania@yahoo.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, puteti accesa site-ul www.fseromania.ro.