ANUNT DE PARTICIPARE LA procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

ANUNT DE PARTICIPARE

Procedura de atribuire a contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

 Denumire proiect:  „E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar”

Denumire contract : servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/57946

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

  • servicii de creatie, productie si difuzare spot TV – 1 spot TV, durata minima 20 secunde, minimum 60 de difuzari
  • servicii de publicitate online – 1 banner online cu minimum 500.000 de afisari si 4 articole de presa online
  • servicii de publicitate in presa scrisa -  4 articole publicate intr-un ziar cu aparitie cotidiana
  • materiale promotionale conform caiet de sarcini
  • serviciile de evaluare post-campanie

 

Locul de desfasurare: mass-media, on-line.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.12.2013

Valoarea estimată: 450.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 04.10.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  04.10.2013, ora 13.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

DOCUMENTELE ACHIZITIEI:

1. DOCUMENTATIE ATRIBUIRE

2. FORMULARE

3. PROIECT CONTRACT

4. MANDAT TV

5. DECLARATIE CONFLICT DE INTERESE

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Data publicarii anuntului in Curierul National: 19.08.2013

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel.

Obiectul contractului consta in: servicii hoteliere si restaurant pentru organizarea de reuniuni si conferinte la hotel, cod CPV 55120000-7, dupa cum urmeaza: servicii hoteliere-cazare cu mic dejun- 17 camere single X 2 nopti; servicii restaurant -pranz, 37 persoane X 2 ; servicii restaurant cina, 17 persoane X 2; sala de conferinta echipata cu capacitate minima de 40 de persoane; coffee break – 37 persoane X 3. Serviciiile se vor presta in urmatoarele localitati: Galati, Brasov, Pitesti, Craiova.

Asociatia “Centrul Român de Initiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniasi si cu Societatea de Analize Feministe ANA, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; valoarea estimata a contractului este de 93.960 lei fara TVA; durata contractului este pana la 30.11.2013 .

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numarul de telefon:  031 43 70 584 sau prin fax la nr: 031 43 80 292.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  26.08.2013, ora 12.00.

DESCARCATI DOCUMENTATIA ACHIZITIEI:

1. Caiet de sarcini

2. Formulare

3. Proiect de contract

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect: „Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii”

Denumire contract: servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

 

Invitatie de participare la procedura de achizitie având ca obiect servicii publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2./S/53540

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului: servicii publicitate online ( 2.000.000 bannere si 3 advertoriale), caravana informare si distributie materiale promotuinale, realizare materiale promotionale, conferinta de presa, servicii monitorizare post-campanie.

Locul de desfasurare: Bucuresti si 10 locatii din tara.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.10.2013

Valoarea estimată: 400.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 16.08.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  16.08.2013, ora 14.00

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la punctul de lucru indicat mai sus, persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

1. Documentatie

2. Formulare

3. Proiect de contract

 

Anunt privind achizitia de servicii contractului de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National: 08.05.2013

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel.: 031 43 70 584, fax: 031 43 80 292, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de publicitate si promovare.

Obiectul contractului consta in: servicii de publicitate si promovare.

Asociatia “Centrul Român de Initiative”, în parteneriat cu Federaţia Sanitas din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Româniasi si cu Societatea de Analize Feministe ANA, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; valoarea estimata a contractului este de 500.000 lei fara TVA; durata contractului este pana la 30.11.2013 .

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numarul de telefon:  031 43 70 584 sau prin fax la nr: 031 43 80 292.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  15.05.2013, ora 12.00.

Anunt privind procedura de achizitie directa având ca obiect servicii de editare si productie materiale promotionale in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

Written by cri. Posted in Anunturi

 

 

 

Denumire proiect:  „Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!”

Denumire contract : servicii de editare si productie materiale promotionale  in cadrul proiectului POSDRU / 80 / 2.3 / S / 59703

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   servicii de editare si productie materiale promotionale

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 12.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 23.04.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 23.04.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/.

 

Descarcati documentatia

1. Invitatie de participare

2. Documentatie ofertanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț privind procedura de achiziție directă având ca obiect produse birotică în cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  “Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov – O şansă pentru viitor!”

 

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79500

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 21.370 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 25.03.2013, ora 11.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor:  25.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. Formular 7

3. Formulare 1

4. Formulare 79500

 

 

 

 

 

 

 

Anunt privind achizitia directa având ca obiect produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „Dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din regiunea Bucureşti-Ilfov prin participarea angajaţilor la cursuri de calificare-recalificare şi programe de orientare şi consiliere în carieră”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 108 / 2.3 / G / 79706

 

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.06.2013.

Valoarea estimată: 43.000 lei fara TVA.

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 22.03.2013, ora 12.00.

Data şi ora deschiderii ofertelor: 22.03.2013, ora 16.30.

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative” din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentatie de participare

2. Formular 1

3. Formular 7

4. Formulare 79706

 

 

ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT ALTE MATERIALE CONSUMABILE (PRODUSE BIROTICA) IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi

Denumire proiect:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Denumire contract : produse birotica in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

INFORMATII DESPRE PROCEDURĂ:

Obiectul şi locul de implementare a contractului:

-   produse birotica

-   locul de livrare: mun. Bucuresti.

Tip şi durată contract: contract de servicii cu valabilitate 30.11.2013

Valoarea estimată: 62.000 lei fara TVA

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 11.02.2013, ora 12.00

Data şi ora deschiderii ofertelor:  11.02.2013, ora 16.30

Adresa la care se transmit ofertele: punctul de lucru al Asociatiei „Centrul Roman de Initiative”  din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 11A, sector 1, Bucuresti.

Locul şi modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatie atasata prezentei invitatii.

Informatii suplimentare se pot obtine de la dna. Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Vă rugăm să confirmati intentia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentar puteti accesa site-ul achizitorului http://ascri.ro/,  sectiunea proiecte.

 

Descărcați documentația completă:

1. Documentație

2. FORMULARE_1

3. FORMULARE_2

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Written by cri. Posted in Anunturi

Anunt privind achizitia de servicii publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304 „Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune”.

Data publicarii anuntului in Curierul National 13.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect servicii de publicitate si promovare.

Obiectul contractului consta in: servicii de publicitate si promovare.

Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România – Frătia, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu Asociatia “Centrul Român de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304  pentru implementarea proiectului cu titlul „Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare şi incluziune”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  24.12.2012, ora 12.00.

_________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 93 / 3.3 / S / 60304

Titlul proiectului: “Dialogul social – către o rută flexibilă pentru ocupare și incluziune

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi, Uncategorized

 

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3 /S/50247 „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National : 11.12.2012 si 12.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala, cod CAEN 8559

Obiectul contractului consta in:

  • curs de calificare profesionala in meseria operator introducere, validare si prelucrare date – 20 de persoane
  • cursuri de perfectionare pentru dobandirea de competente profesionale in ocupatia competente antreprenoriale – 300 de persoane

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/97/6.3/S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.12.2012, ora 12.00.

——

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!                            
 Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247
 Titlul proiectului:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”