Obiective

O ȘANSĂ PENTRU VIITOR!

Proiectul național strategic se derulează în perioada iulie 2010 – iunie 2013 și este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în parteneriat cu Asociația „Centrul Român de Inițiative”.

Prin implementarea proiectului de față se urmărește consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 3000 de angajați (dintre care 2400 de femei) aparținând sectorului sanitar și altor sectoare adiacente, selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

În urma evaluărilor realizate prin programele de orientare și consiliere vor fi selectați 924 de angajați (dintre care 739 femei) pentru a participa la cursuri de calificare/recalificare organizate de furnizori din România autorizați de CNFPA:

 • Baby-sitter – 300 de persoane
 • Îngrijitor / îngrijitoare bătrâni la domiciliu – 312 de persoane
 • Îngrijitor / îngrijitoare bolnavi la domiciliu – 312 de persoane

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANȚI

Programele de orientare și consiliere și cursurile de calificare/recalificare sunt GRATUITE.

Cursurile de calificare sunt organizate de furnizori din România, autorizați de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.

Absolvenții cursurilor de calificare/recalificare vor primi subvenții și certificate de calificare recunoscute la nivel național și/sau european (în funcție de meserie), avizate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, precum și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

REZULTATE ANTICIPATE

  • Participarea a 3000 de angajați (dintre care 2400 femei) la programele de orientare și consiliere profesională.
  • Participarea a 924 de angajați (dintre care 739 femei) la cursuri de calificare/recalificare.
  • Acordarea de certificate de calificare recunoscute la nivel național sau european, ce conferă dreptul de profesare pe toată durata vieții.
  • Acordarea de subvenții absolvenților de cursuri în momentul obținerii certifi catelor de calificare.
  • Realizarea și distribuirea gratuită a unui ghid de orientare și consiliere profesională a angajaților.