Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative

Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale următoarei perioade de programare1. Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.
Fundamentarea pentru existenţa unui PO DCA distinct Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor obiective.

În perioada de pre-aderare, administraţia românească, sprijinită prin Phare, a întreprins mai multe acţiuni între 2001-2006 prin planul de Reformă a Administraţiei Publice (RAP). Aceste acţiuni s-au concentrat pe crearea legislaţiei necesare şi a cadrului instituţional de îmbunătăţire şi întărire a administraţiei publice în contextul descentralizării şi deconcentrării. Analizele tehnice întreprinse de către experţii români şi de către consultanţii străini au confirmat necesitatea de a continua aceste eforturi în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung, cum ar fi îmbunătăţirea furnizării de servicii publice, sprijinirea creşterii economice, îmbunătăţirea în mod real a condiţiilor sociale şi a bunei guvernări. Următoarea etapă a procesului de reformă cuprinde respectarea noului cadru legal şi instituţional, implementarea metodologiilor şi procedurilor care au fost pregătite prin actualul proces al RAP şi investiţii semnificative în instruirea personalului cu atribuţii în noile metode administrative.

În acest context, axele prioritare ale PO DCA vizează:

  • - Să soluţioneze probleme orizontale de management la toate nivelurile administraţiei publice (central şi local), punându-se accentul pe elementele cheie care întăresc credibilitatea administraţiei, în special, procesul de luare a deciziilor, o mai bună reglementare legislativă, responsabilizarea administraţiei publice şi eficacitatea organizaţională;
  • - Să se orienteze în mod special către îmbunătăţirea procesului de descentralizare a furnizării de servicii în anumite sectoare prioritare (Sanătate, Educaţie, Asistenţă Socială), îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării de servicii.

Îmbunătăţirea receptivităţii şi credibilităţii, atribute care conduc la sporirea condiţiilor socioeconomice, trebuie să se reflecte într-un nivel crescut de încredere în administraţia publică.
Aceşti factori, fiind în linie cu obiectivele generale ale FSE şi cu Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013, reprezintă nivelul cel mai avansat al strategiei prezentate în PO DCA.