Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – pos cce

 

Ce este Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” – pos cce ?

Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice” este un document negociat cu Uniunea Europeană prin care se urmăreşte încurajarea creşterii productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de nivelul Uniunii Europene. Instituţia care gestionează acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivităţii Economice.

Ce domenii acoperă Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice”

  • Sistemul productiv, în special cel al întreprinderilor mici si mijlocii
  • Cercetare/Dezvoltare
  • IT şi Comunicaţii
  • Energie

Informaţii utile pentru potenţialii beneficiari din sectorul economic …detalii

Informaţii evaluare / selectie proiecte …detalii

Cum vor putea fi accesate fondurile structurale gestionate de Ministerul Economiei ?

Pentru toţi cei interesaţi recomandăm să urmărească informaţiile actualizate pe site-ul Ministerului Economiei, secţiunea Fonduri Structurale sau folosind direct adresa de web a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”: http://amposcce.minind.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă stau la dispoziţie persoanele de contact ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”