colaj proiecte

PROIECTE CRI

PRESMED

Proiectul „PRESMED – PRactica Europeana pentru Studentii la MEDicina” vine in intampinarea nevoilor studentilor la Medicina, prin organizarea de stagii de practica, sub coordonarea unor cadre universitare de renume, dar si prin vizite de studiu in locatii semnificative pentru formarea lor.

Beneficiar: CRI

Parteneri:

 • Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”
 • Dental Profile 2000

viziteaza siteul proiectului

 

PRESIDENT

Proiectul „PRESIDENT – PRactica Europeana pentru Studentii in medicina DENTara” vine in intampinarea nevoilor studentilor la Medicina Dentara, prin organizarea de stagii de practica, sub coordonarea unor cadre universitare de renume, dar si prin vizite de studiu In locatii importante pentru viitoarea lor cariera medicala.

Beneficiar: CRI

Parteneri:

 • Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”
 • Dental Profile 2000

viziteaza siteul proiectului

 

O sansa pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar

OBIECTIVUL GENERAL îl constituie asigurarea accesului egal la ocupare şi îndeosebi la construirea unei cariere profesionale şi implicarea în funcţii de conducere, în vederea creării unei pieţe a muncii inclusive, pentru femeile din domeniul sanitar.

Beneficiar: CRI

Parteneri:

 • Sanitas
 • OAMGMAMR
 • ANA

viziteaza siteul proiectului

 

 

Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din sectorul sanitar din regiunea bucuresti – Ilfov – o sansa pentru viitor!

OBIECTIVUL GENERAL îl constituie calificarea şi/sau recalificarea unui grup ţintă format din 140 de angajaţi din sectorul sanitar prin participarea acestora la cursuri de calificare/recalificare. .

Beneficiar:

 • Sanitas

viziteaza siteul proiectului

 

 

Orientarea profesionala si calificarea angajatilor din sectorul sanitar – O sansa pentru viitor!

 

Proiectul este implementat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România în parteneriat cu Asociația „Centrul Român de Inițiative”.

Prin implementarea proiectului se urmărește consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 3000 de angajați din sectorului sanitar și din sectoarele adiacente.

Beneficiar: OAMGMAMR

Parteneri:

 • Centrul Roman de Initiative

viziteaza siteul proiectului

 

 

Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa

Proiectul urmărește dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școala postliceală sanitară la viața activă, prin îmbunătățirea stagiilor de pregătire practică și a serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora, asigurându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților pe piața muncii.

Beneficiar: OAMGMAMR

Parteneri:

 • Sanitas
 • Centrul Român de Iniţiative

viziteaza siteul proiectului

 

 

E-Nursing: Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar

OBIECTIVUL GENERAL Îl constituie cresterea adaptabilitatii si competitivitatii  personalului din sectorul sanitar prin participarea la cursuri de instruire si de certificare a competentelor TIC si la schimburi de experienta transnationale, facilitandu-se astfel, dezvoltarea competentelor angajatilor din sectorul sanitar, in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu piata muncii.

Beneficiar: OAMGMAMR

Parteneri:

 • Centrul Român de Iniţiative
 • Federaţia Sanitas din România
 • An Board Altranais – Irlanda
 • Consejo General de Enfermeria – Spania

viziteaza siteul proiectului

 

 

Cresterea competitivitatii economice prin orientarea profesionala, calificarea si recalificarea angajatilor din sectorul sanitar

Prin implementarea proiectului se urmărește selectarea angajaților din sectorul sanitar pentru:

 • Cursuri de orientare și consiliere profesională a unui grup țintă de 3000 de angajați din sectorul sanitar (dintre care 2400 femei);
 • Calificarea/recalificarea unui grup țintă de 1000 de angajați din sectorul sanitar (dintre care 800 femei), în meseriile baby-sitter1,îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu2 și îngrijitor bolnavi la domiciliu3.

Beneficiar: Federaţia SANITAS din România

Parteneri:

 • Centrul Român de Iniţiative

viziteaza siteul proiectului

 

 

Imbunatatirea adaptabilitatii, flexibilitatii si competitivitatii personalului din sectorul sanatatii

Federația Sanitas din România în parteneriat cu Ministerul Sănătății și Asociația Centrul Român de Ințitiative vă invită să participaţi începând din luna martie 2011, în cadrul proiectului, la programele de formare profesională specifică în limita a 4000 de locuri disponibile. După finalizarea cursului puteți opta și pentru cursuri de instruire în tehnologia informației specifică domeniului sanitar în limita a 1000 de locuri. Cursurile fac parte din cadrul Programului de Educație Medicală Continuă desfășurate la nivel național pentru angajații din sectorul sanitar.

Beneficiar: Federaţia SANITAS din România

Parteneri:

 • Centrul Român de Iniţiative
 • Ministerul Sănătăţii

viziteaza siteul proiectului

 

 

Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala

Proiectul național strategic se derulează în perioada iulie 2010 – iunie 2013 și este implementat de C.N.S.L.R. Frăția în parteneriat cu Institutul de Educație și Studii Sindicale și Asociația „Centrul Român de Inițiative”.

Prin implementarea proiectului de față se urmărește consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 2500 de angajați (dintre care 1500 de femei) selectați din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării.

Beneficiar: CNSLR FRAŢIA

Parteneri:

 • Centrul Român de Iniţiative
 • Institutul de Educatie si Studii Sindicale

viziteaza siteul proiectului

 

 

Dialogul social – catre o ruta flexibila pentru ocupare si incluziune

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social tripartit și bipartit.

 • Organizarea de conferințe, seminarii și sesiuni de instruire pentru consolidarea capacității partenerilor sociali de a promova și de a se implica activ în dezvoltarea dialogului social tripartit și bipartit
 • Campanii de conștientizare și sprijin pentru parteneriatele sociale și locale în vederea transformării muncii nedeclarate în ocupare formală.

Beneficiar: CNSLR FRAŢIA

Parteneri:

 • Centrul Român de Iniţiative
 • Ministerul Muncii

viziteaza siteul proiectului

 

 

Dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale in vederea cresterii competitivitatii si valorificarii oportunitatilor de afaceri

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea culturii antreprenoriale în vederea creșterii abilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri, prin activități orientate către crearea unei structuri care să ofere servicii complexe de asistență întreprinzătorilor, astfel încât sectorul IMM să genereze un număr crescut de afaceri.
Beneficiar: CCIB

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • STEINBEIS-EUROPA – ZENTRUM (GERMANIA)
 • Universitatea Titu Maiorescu
 • Dynamic Human Resources

viziteaza siteul proiectului

Programe de consiliere profesionala si stagii de pregatire practica pentru elevii din regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud – Muntenia

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din anii terminali de liceu, aflați în situația de tranziție de la școală la viața activă, prin îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere profesională oferite acestora și prin eficientizarea stagiilor de practică, creându-se premisele unei mai bune inserții a absolvenților de învățământ preuniversitar pe piața muncii.
Beneficiar: CMBRAE

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • ISMB
 • ISJ. CALARASI
 • CJRAE CALARASI

viziteaza siteul proiectului

 

Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria carnii

Proiectul se adresează în exclusivitate angajaţilor din industria cărnii din întreaga ţară, îndeosebi persoanelor necalificate, celor cu un nivel scăzut de calificare şi celor care au o calificare redundantă pe piaţa muncii. Vor fi selectate persoane care provin din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării.

În cadrul proiectului, 1200 de angajaţi din industria cărnii (dintre care 360 de femei)  beneficiază GRATUIT de programe de orientare şi consiliere profesională. În urma acestor programe, 450 de angajați vor fi selectați pentru a participa la cursuri de calificare/recalificare GRATUITE, organizate de furnizori de formare profesională din România.
Beneficiar: CCIB

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara
 • Dynamic Human Resources

viziteaza siteul proiectului

Calificarea şi orientarea profesională a angajaţilor din industria panificaţiei

Proiectul se adresează în exclusivitate angajaţilor din industria panificaţiei din întreaga ţară, îndeosebi persoanelor necalificate, celor cu un nivel scăzut de calificare sau celor care au o calificare redundantă pe piaţa muncii. Vor fi selectate persoane care provin din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării.
În cadrul proiectului, 1000 de angajaţi din industria panificaţiei (dintre care 500 de femei)  beneficiază GRATUIT de programe de orientare şi consiliere profesională. În urma acestor programe, 300 de angajați vor fi selectați pentru a participa la cursuri de calificare/recalificare GRATUITE, organizate de furnizori de formare profesională din România.
Beneficiar: CCIB

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara
 • Dynamic Human Resources

viziteaza siteul proiectului

Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului

Prin implementarea proiectului de față se urmarește consolidarea capacității partenerilor sociali pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijinii crearea de locuri de muncă și coeziunea socială la nivel național prin promovarea dialogului social la nivelul industriei lemnului.
Beneficiar:

 • FSLIL

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • EFBWW – BELGIA
 • COMITET SECTORIAL

viziteaza siteul proiectului

 

 

 

Programe de orientare si consiliere profesionale si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului

Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională îl reprezintă sprijinirea angajaţilor din industria lemnului în luarea deciziilor adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare.

360 de angajați, dintre care cel putin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA.

Beneficiar:

 • FSLIL

Parteneri:

 • Centrul Român de Inițiative
 • EFBWW – BELGIA
 • COMITET SECTORIAL

viziteaza siteul proiectului

 

 

Cresterea competitivitatii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului

Obiectivul general al proiectului Îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului, prin participarea la programe de calificare și recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel național, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrării sociale în concordanța cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

Beneficiar: CRI

Parteneri:

 • FSLIL
 • EFBWW – BELGIA
 • COMITET SECTORIAL

viziteaza siteul proiectului