Programul Operational Regional – REGIO

Ce tipuri de proiecte sunt finanţate prin POR?

Proiectele finanţate prin POR urmăresc, printre altele:

 • Imbunatatirea calitatii vietii si a infatisarii oraselor, precum si cresterea rolului lor in regiune;
 • Imbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
 • Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.;
 • Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
 •  Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.

Cine poate solicita finanţare?

Solicitanţii de fonduri pot fi:

 • Autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);
 • Instituţiile publice, cum ar fi cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
 • Companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici ţi mijlocii) şi microintreprinderile.

Care sunt rezultatele preconizate ale Programului Operational Regional ?

Aceasta subsectiune prezinta o parte dintre rezultatele POR preconizate pana in anul 2015. Acesti indicatori nu reprezinta doar o lista de dorinte. Ei pot fi indepliniti – insa numai prin implicarea autoritatilor publice, a ONG-urilor, a IMM-urilor si a cetatenilor.

Obiectivul strategic al POR urmareste:

 • Crearea a 15 000 de noi locuri de munca pana la sfarsitul anului 2015.
 • Stoparea cresterii disparitatilor interregionale in ceea ce priveste PNB pe cap de locuitor.

Rezultate specifice urmarite pana in anul 2015:

 • peste 800 km de drumuri judetene – reabilitate/construite/modernizate;
 • peste 200 km de sosele de centura – reabilitate/construite/modernizate;
 • 50 de centre de sanatate reabilitate sau modernizate;
 • 510 unitati mobile pentru situatii de urgenta – echipate;
 • 3 000 de noi locuri de munca, prin sprijinirea microintreprinderilor;
 • 4 000 de noi locuri de munca in cadrul infrastructurii de afaceri sprijinite;
 • 500 de ha de spatii industriale reabilitate;
 • 50 de cladiri de patrimoniu reabilitate;
 • 50 de proiecte de investitii pentru dezvoltarea potentialului turistic al zonelor naturale;
 • 400 de scoli reabilitate sau modernizate

Fondurile Structurale ale UE

Politica de Coeziune a Uniunii Europene este aplicabila tuturor statelor membre, totalul alocarilor financiare fiind de 336 mld. euro in perioada 2007 – 2013. Fondurile Structurale contribuie la realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune a UE prin implementarea Programelor Operationale, acestea din urma fiind elaborate la nivel national.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007 – 2013

Obiectivul “Convergenta”: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza.
Obiectivul “Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca”: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori).Obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Programele Operationale, in functie de eligibilitatea regiunilor, sunt finantate prin intermediul a trei “reglementari financiare” cunoscute sub numele de Fonduri Structurale.

Fondurile Structurale ale UE pentru perioada 2007 – 2013

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR): investitii in transport, crearea de noi locuri de munca, proiecte de dezvoltare locala, antreprenoriat.
Fondul Social European (FSE): promoveaza integrarea somerilor si a grupurilor dezavantajate pe piata muncii, prin finantarea unor masuri de instruire si a unor sisteme de recrutare si asistenta.
Fondul de Coeziune (FC): asista cele mai putin prospere state membre ale Uniunii Europene cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor de mai putin de 90 % din media comunitara.
In perioada 2007-2013, toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei sunt eligibile pentru Programele Operationale sub obiectivele Convergenta si Cooperare Teritoriala.

PROGRAMELE OPERATIONALE ROMANESTI 2007-2013

In perioada 2007-2013 Romania va primi 19,667 miliarde euro din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
Aproximativ 98% din aceasta suma va fi alocata pentru sapte Programe Operationale in cadrul obiectivului “Convergenta” (diminuarea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala intre regiunile UE).
Cele 2% ramase vor fi alocate pentru sase Programe Operationale sub obiectivul “Cooperare teritoriala” cu tarile invecinate.