Programul operational sectorial Transport

Ţinând cont de necesitatea României de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi de faptul că un sistem de transport eficient, durabil, flexibil şi sigur poate fi considerat o precondiţie esenţială pentru dezvoltarea economică, coroborat cu angajamentul de a dezvolta reţeaua TEN-T şi proiectele prioritare TEN-T, obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial Transport (POST) este de promova un sistem de transport durabil în România, care va facilita transportul în condiţii de siguranţă, rapid şi eficient, pentru persoane şi mărfuri cu un nivel de servicii la standarde europene, la nivel naţional, european, între şi în cadrul regiunilor din România.

De asemenea, obiectivele specifice urmăresc:

  • Promovarea în România a transporturilor internaţionale şi de tranzit pentru persoane şi mărfuri, asigurând conexiuni eficiente pentru Portul Constanţa, precum şi transportul de tranzit dinspre Uniunea Europeană către sud, prin modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, aplicând măsurile necesare pentru protecţia mediului.
  • Promovarea transportului eficient al persoanelor şi mărfurilor între regiunile din România, precum şi transferul din zonele mai îndepărtate către axele prioritare de transport, prin modernizarea şi dezvoltarea reţelelor TEN-T şi naţionale, conform principiilor de dezvoltare durabilă.
  • Promovarea dezvoltării unui sistem de transport echilibrat pe moduri, bazat pe avantajul competitiv al fiecărui mod de transport, încurajând dezvoltarea transportului feroviar, naval şi intermodal.
  • Sprijinirea dezvoltării durabile a transporturilor prin minimizarea efectelor adverse ale activităţii de transport asupra mediului şi prin creşterea siguranţei traficului şi a sănătăţii publice.

 

După modernizare, infrastructura de transport astfel îmbunătăţită va conduce direct la creşterea competitivităţii produselor şi aprovizionarea serviciilor, în sectoarele cheie ale economiei şi în cadrul tuturor regiunilor din România. Impactul global va conduce în general la îmbunătăţirea activităţii economice în România.

Pentru a realiza obiectivul POST, fondurile Uniunii Europene şi cele de la Bugetul de stat sunt prevăzute a fi alocate sectorului transport în vederea implementării următoarelor axe prioritare:

  1. Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţele de transport ale Uniunii Europene
  2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naţionale situate în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport
  3.  Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
  4.  Asistenţă Tehnică