Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Written by cri. Posted in Anunturi, Uncategorized

 

Anunt privind achizitia de servicii formare profesionala in cadrul proiectului

POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/97/6.3 /S/50247 „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Data publicarii anuntului in Curierul National : 11.12.2012 si 12.12.2012.

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda, nr. 24-26, bloc 3/2, sc. B, ap. 29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1, Bucuresti, sub nr. 144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, reprezentata prin Razvan DARABAN, locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea achizitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de formare profesionala, cod CAEN 8559

Obiectul contractului consta in:

  • curs de calificare profesionala in meseria operator introducere, validare si prelucrare date – 20 de persoane
  • cursuri de perfectionare pentru dobandirea de competente profesionale in ocupatia competente antreprenoriale – 300 de persoane

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, este beneficiara unui contract de finantare nerambursabila prin programul FSE in Romania, conform contractului POSDRU/97/6.3/S / 50247 pentru implementarea proiectului cu titlul „O sansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0740 270 818 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia “Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: Gabriela DIACONU, e-mail: gabriela.diaconu@ascri.ro, tel : 0740 270 818.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 27.12.2012, ora 12.00.

——

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007 – 2013:  Investeşte în oameni!                            
 Contract nr. POSDRU / 97 / 6.3 / S / 50247
 Titlul proiectului:  „O șansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar”

Anunt privind achizitia de servicii de publicitate si promovare POSDRU/90/2.1/S/61519

Written by cri. Posted in Uncategorized

 

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519 „Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”.

Data publicarii anuntului: 22.08.2012

Asociatia „Centrul Roman de Initiative”, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Neagoe Voda nr.24-26, bloc 3/2, sc.B, ap.29, inscrisa in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti sub nr.144/18.12.2008, tel. 021.310.08.90, fax 021.313.09.66, adresa web : http://ascri.ro, reprezentata prin Razvan DARABAN si avand ca locatie de implementare a proiectului in str. Ceasornicului nr. 8, Sector 1, Bucuresti anunta organizarea procedurii competitive pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii de publicitate si promovare a activitatilor proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519, COD CPV 79341400-0, 79342200-5, 79341000-6.

Obiectul contractului consta in:

-  servicii de creatie, productie si difuzare spot radio – realizare si difuzare 1 spot radio, durata 20 secunde, minimum 30 de difuzari

-  servicii de publicitate online – 800.000 de afisari bannere online si 3 aparitii articole de presa online

-  servicii de publicitate in presa scrisa -  3 articole publicate intr-un cotidian cu acoperire nationala

-  monitorizare si evaluare post-campanie

Asociatia „Centrul Roman de Initiative” este partener in implementarea proiectului POSDRU/90/2.1/S/61519 cu titlul „Program transnational de imbunatatire a stagiilor de pregatire practica a elevilor din scolile postliceale sanitare pentru facilitarea tranzitiei acestora de la scoala la viata activa”, al carui beneficiar este Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.

Toate informatiile privind atribuirea contractului se pot obtine in urma solicitarii adresate direct  achizitorului la numerele de telefon: 021.310.08.90 /0724.431.151 si fax 021.313.09.66.

Pentru obtinerea documentatiei pentru elaborarea si depunerea ofertelor de pret, va rugam sa contactati Asociatia „Centrul Roman de Initiative” la sediul de implementare indicat mai sus. Persoana de contact: cons. jur. Gabriela DIACONU – email: av.gabriela@yahoo.com, mobil: 0724.431.151.

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  03.09.2012, ora 10.00.

Acest anunt apare si in editiile print ale cotidianului „Curierul National” din datele de 22.08.2012 respectiv 23.08.2012.