Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin realizarea de materiale publicitare si productia acestora in cadrul implementarii Proiectului cu titlul ”Cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, alternativa la somajul determinat de criza economico-sociala”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/55112.

Download anunt – format PDF

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin editarea de materiale promotionale in cadrul implementarii Proiectului „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, conform contract POSDRU/93/3.3/S/50253.

Download anunt – format PDF

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin editarea de materiale promotionale in cadrul implementarii Proiectului „Program de orientare si consiliere profesionala si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului”, conform contract POSDRU/80/2.3/S/46322.

Download anunt – format PDF

Comunicat de presa – 15 martie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

 

 

CURSURI DE CALIFICARE GRATUITE PENTRU ANGAJATII DIN INDUSTRIA PANIFICATIEI

Bucuresti, 15.03.2011 – Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara si Dynamic Human Resources Grup, implementeaza, proiectul cu titlul ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria panificatiei”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!

Proiectul a inceput la 1 august 2010 si se deruleaza pe o perioada de 24 de luni.

In cadrul proiectului, cu titlul ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria panificatiei”, persoanele selectate in grupul tinta vor participa la cursuri de calificare/recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA, in meseriile : brutar – cod COR 7412.1.1, nivel 1 calificare; brutar – patiser preparator produse fainoase – cod COR 7412.2.2, nivel 2 calificare ; comerciant – vanzator marfuri alimentare, cod COR 5220.2.1, nivel 2 calificare ; morar silozar cod COR 8273.2.1, nivel 2 calificare .

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria panificatiei, prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Pentru informații privind proiectul contactați Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, sector 3, București, persoană de contact dna. Anca Apalaghiei – Manager de proiect, e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro , www.ccib.ro , Centrul Român de Inițiative, e-mail: contact@ascri.ro , www.ascri.ro.

Pentru mai multe informații accesați site-ul www.fseromania.ro .

______________________________________________________________

Contract POSDRU/80/2.3/S/53934 „Calificarea și orientarea profesională a angajaților din industria panificaţiei”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”

Comunicat de presă – 12 martie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

SEMINAR

Vatra Dornei – 12 Martie 2011

CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA LEMNULUI

O ŞANSĂ PENTRU VIITOR


 

Acţiunea s-a desfăşurat în ziua de 12 martie 2011 sub deviza ACŢIONĂM RESPONSABIL şi face parte din proiectul “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului”- INVESTEŞTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, contract POSDRU/80/2.3/S/46322.

La seminar au participat persoane cu activităţi responsabile în cadrul proiectului şi lideri ai sindicatelor affiliate la Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL).

În deschiderea lucrărilor Vasile Bădica – manager proiect a prezentat stadiul derulării proiectului, cu un accent deosebit pe menţinerea în grupul ţintă a celor 1000 de personae, pe modul în care s-a desfăşurat consilierea şi orientarea profesională, precum şi selectarea celor 360 de persoane desemnate pentru a fi calificate în meseriile:

- Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;

- Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;

- Operator la maşini unelte cu comandă numerică;

- Tâmplar universal;

- Tapiţer şi asimilaţi.

În cadrul seminarului d-l Ion Vulcan – expert calificare-recalificare la Fundaţia pentru Învăţământ, a prezentat tema: „Calificare şi recalificare – şanse sporite pentru ocuparea unui loc de muncă”.

Tema a fost dezvoltată cu unele concluzii desprinse din acţiunea de consiliere şi orientare profesională.

În partea a II – a a seminarului au fost prezentate persoanele propuse pentru calificare.

În finalul seminarului, managerul de proiect a prezentat sarcinile şi responsabilităţile ce revin liderilor sindicali în procesul de calificare profesională.

În cadrul seminarului au fost înmânate, responsabililor de zone, mapele cursanţilor, pliante, fluturaşi, toate în scopul promovării proiectului.

Au fost puse în discuţii şi date tehnice privind deschiderea cursurilor, documentele necesare cursanţilor şi lectorilor.

S-a precizat că acţiunea de calificare trebuie să respecte toate aspectele legate de programa de calificare.

La acţiune au participat angajaţi în cadrul proiectului şi ai federaţiei.

 

 

PREŞEDINTE,

VASILE BĂDICA

 

 

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presă – 09.03.2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Comunicat de presă

09.03.2011

Asociația “Centrul Român de Inițiative” in parteneriat cu Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW (Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei implementeaza proiectului strategic cu finantare europeană nerambursabilă „Creșterea competivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 2 ani (1 iulie 2010-30 iunie 2012) și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane a angajatilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Un element de promovare al proiectului il constituie prezentarea acestuia in data de 11-12.03.2011 la Vatra Dornei, locatie aleasa strategic deoarece in zona se gasesc numeroase firme ce activeaza in industria lemnului.

Prezentare proiectului urmareste informarea, constientizarea si mediatizarea beneficiilor formarii profesionale continue pentru angajatii din industria lemnului.

Obiectivul principal al activităţilor de consiliere şi informare profesională il reprezinta sprijinirea angajaţilor din industria lemnului in luarea deciziilor adecvate in structurarea propriei traiectorii de formare

Reprezentantii Asociației “Centrul Român de Inițiative” care vor participa la sesiunea de informare le vor prezenta persoanelor prezente, importanta participarii la programe de orientare si consiliere in cariera, precum si importanta obtinerii unei calificari.

Prin implementarea proiectului de fata se urmareste consilierea si orientarea profesionala a unui grup tinta de 1000 de angajati din industria lemnului (din care 500 femei)..

Dintre cei 1000 de angajati, 360 (din care cel putin 180 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din Romania autorizati de catre CNFPA. Vor fi sprijiniti mai ales angajatii necalificati, cu un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe piata muncii (indivizii “greu de motivat”), o masura pentru stimularea implicarii si mentinerii acestora la cursurile de formare profesionala fiind acordarea de subventii in momentul absolvirii cursurilor si obtinerii certificatelor de calificare.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:

Georgeta Ghiu – Manager Proiect,

Asociația “Centrul Român de Inițiative”, Str. Ceasornicului nr.8, sector 1, București, telefon 021/310.08.90, fax: 021.313.09.66, e-mail: centrulromandeinitiative@gmail.com

Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni!

Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 50251

Titlul proiectului: „Creșterea competitivității economice prin calificarea și recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului”

COMUNICAT DE PRESĂ – martie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

COMUNICAT DE PRESĂ

Vatra Dornei, martie 2011

 

Federaţia Sindicatelor Libere din industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Vatra Dornei, Complex Bradul Călimani, în ziua de 12 martie 2011, orele 09.00-12.00 campania de orientare şi consiliere profesională cu tema:

 

„CALIFICAREA ÎN INDUSTRIA LEMNULUI O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”

 

Acţiunea face parte din proiectul „Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului’’ şi este cofinanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Opearţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!”

La campanie participă lideri ai sindicatelor din industria lemnului, responsabili de zone, experţi din domeniul orientării, consilierii, pregătirii şi calificării profesionale din cadrul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) şi Fundaţia Pentru Învăţământ (FPI).

Participanţii din cadrul campaniei vor prezenta exemple de bune practici din cadrul acesteia precum şi propuneri de implementare de bune practici în acest domeniu.

Organizatorii vor prezenta unele concluzii desprinse din campania de orientare şi consiliere a celor 1000 de persoane, care fac parte din grupul ţintă.

În cadrul campaniei se vor prezenta rezultatele orientarii si consilierii şi componenţa grupelor de calificare pentru meseriile de:

- Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;

- Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;

- Operatori maşini unelte cu comandă numerică;

- Tâmplar universal;

- Tapiţer şi asimilaţi.

Pe parcursul campaniei de orientare şi consiliere se urmăreşte, între altele, instruirea şi stabilirea responsabilităţilor persoanelor care participă la cursurile de calificare, dar şi prezentarea beneficiilor formării profesionale continue.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com. Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.fseromania.ro.

 

PREŞEDINTE,

VASILE BĂDICA

________________________________________________________________________________________

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013: Investeşte în oameni! Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 46322

Titlul proiectului: “ Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului

Comunicat de presă – 25 februarie 2011

Written by cri. Posted in Comunicate de presa

Bucuresti, 25.02.2011 – Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia ”Centrul Roman de Initiative”, Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara si Dynamic Human Resources Grup, implementeaza proiectul cu titlul ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria panificatiei”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeste in oameni!

Cursurile de calificare/recalificare in cadrul proiectului, cu titlul ”Calificarea si orientarea profesionala a angajatilor din industria panificatiei” au inceput pentru meseria de brutar – cod COR 7412.1.1, nivel 1 calificare.

In urma finalizarii cursurilor, participantii vor obtine certificate de calificare, recunoscute la nivel national, ce confera dreptul de profesare pe toata durata vietii.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea resurselor umane din industria panificatiei, prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobandirea de noi competente fiind validata prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurind cresterea competitivitatii si facilitarea integrarii sociale in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

Pentru informații privind proiectul contactați Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bd. Octavian Goga, Nr. 2, sector 3, București, persoană de contact dna. Anca Apalaghiei – Manager de proiect, e-mail: anca.apalaghiei@ccib.ro, www.ccib.ro , Centrul Român de Inițiative, e-mail: contact@ascri.ro , www.ascri.ro.

Pentru mai multe informații accesați site-ul www.fseromania.ro .

_______________________________________________________________

Contract POSDRU/80/2.3/S/53934 „Calificarea și orientarea profesională a angajaților din industria panificaţiei”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”

Anunt privind achizitia de servicii de editare materiale promotionale.

Written by cri. Posted in Anunturi, Media-com

Anunt privind deschiderea competitiei pentru atribuirea contractului avand ca obiect achizitia de servicii pentru promovarea proiectului prin editarea de materiale promotionale in cadrul implementarii Proiectului „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, conform contract POSDRU/93/3.3/S/50253.

Download anunt – format PDF